DELA

Vettiga rutter för bussen

Läste i söndagens Hbl om stadsbussen i Mariehamn, att nu har det begärts in anbud för de närmaste fem åren. Som vi har hört tidigare skall det bli stora nedskärningar på antal bussar, antal turer och längden på rutterna. Nu undrar vi om hållplatsen vid Magasin blir kvar och hur stora blir ändringarna på norra rutten? Nu när vi skall börja betala på bussen anser vi att något så när vettiga rutter behöver bibehållas.

Alltid när stadsbussen diskuteras kommer skolbarnens och -ungdomarnas bussåkande upp till diskussion. Märkligt är att det inte talas om oss pensionärer och vårt behov av bussen. Vi känner oss åsidosatta och nonchalerade av beslutsfattarna. Som vi har nämnt tidigare, skall vi pensionärer klara oss hemma så länge som bara är möjligt och antalet äldre ökar i staden.

Vi åker buss ofta, både dagtid och ibland kvällstid och när vi åker är det mest vuxna personer som åker. Det är personer med rullatorer och barnvagnar och äldre människor som inte orkar gå längre sträckor. En dag var det både en person med rullator, en person i rullstol tre mammor med barnvagnar. Busschauffören var mycket hjälpsam och med lite pusslande fick alla plats.

Sen hjälper det inte att infrastrukturnämndens ordförande säger (som själv aldrig åker buss har han sagt), att avstånden är korta i Mariehamn. Bästa beslutsfattare, för oss äldre i norra stan är avstånden till centrum inte korta, speciellt inte i vinterföre. Man känner oro för kommande vintrar med tanke på busstrafiken. Vi är många som behöver bussen! Glädjande nog har vi märkt att bussåkarna har ökat i antal.
Önskar svar på frågorna i första stycket.
Regina Karlsson
och flera andra bussåkare