DELA

Veterinärjouren: ring 528 615

Med anledning av Nya Ålands förstasidenyhet.
Det är bra att veterinärjouren får uppmärksamhet eftersom många upplevt problem med att hitta rätt nummer. Jag och mina kollegor är emellertid mycket bedrövade över sambandet. Vi uppmanar Tappers familj att kontakta oss när sorgen har lagt sig för att reda ut vad som gått fel. Jag hade själv beredskap i söndags och ser inga missade samtal eller oavlyssnade meddelanden från dagen. Jag undrar också vad det är för telefonsvarare som hänvisar till polisen.
Minst en veterinär på myndigheten har jour alla dagar för alla djurslag 24 timmar om dygnet och vi arbetar hårt för att vara nåbara. Om ett smådjur blir akut sjukt dagtid så bör man i första hand kontakta Ålands smådjursklinik.
Kliniken flyttade till Norragatan i vintras och växelsystemet byttes ut för att förenkla för djurägarna. Nu gäller samma nummer vid alla tillfällen. Bytet annonserades i båda tidningarna och numret hittas i senaste telefonkatalogen under rubrikerna veterinär och nödnummer. Hänvisning från det tidigare numret begränsades till 6 månader.
Ringer man 528 615 får man alltid information om vem som har beredskap. Det är inte ovanligt att vi är upptagna med akut sjuka djur eller uträttar andra behov och därför inte kan svara omedelbart, i de fallen bör man lämna ett meddelande och åka in med hunden om det är akut. Vi ringer alltid upp så snart det är möjligt.

Det kan också vara bra att nämna att veterinärerna inte har ett jouravtal, vilket skulle innebära att vi alltid befann oss redo på arbetsplatsen. Precis som i övriga norden så tillämpas istället beredskap, vilket betyder att vi är hemma men står till arbetsplatsens förfogande.
Mikael Hagman
Veterinär, ÅMHM