DELA

Vet vi att energi och klimat hänger ihop?

För en tid sedan hade vi slutdebatten om LRs ”Energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030” i lagtinget. Den debatterades också i remissdebatten för någon månad sedan.

Implementeringen av Landskapsregeringens Energistrategi kommer att kosta skattebetalarna många miljoner euro. Trots detta valde de lokala medierna att låta denna viktiga strategi passera utan närmare redogöra debatterna i Lagtinget.

I sitt betänkande från social- och miljöutskottet upprepas LRs mantra om ”60% lokalproducerad el”. Det finns ingenting sådant i EUs energipolitik. Det finns inget i Finlands energipolitik. Men det finns i Ålands strategi. Hur är det med andra mindre områden?

Ju mindre ett område är, desto svårare och dyrare är det rimligen att uppnå en hög ”lokalproducerad andel”. Redan i debatten om vindkraftsstödet framförde jag alternativet att elbolagen kunde förbinda sig, frivilligt eller på uppmaning av landskapsregeringen, att köpa högre andel förnyelsebar el. Detta skulle vara möjlig till en betydligt lägre kostnad. För alla vackra mål och strategier kommer att kosta pengar. För konsumenterna, eller för skattebetalarna, eller för båda.

Som jag redan tidigare påpekade, så innehåller redan namnet på betänkandet en inneboende tveksamhet. (Energi- och klimatstrategi) Vet vi att energi och klimat hänger ihop? Eller är det två olika problemområden? Det hävdas att koldioxidhalten påverkar klimatet? Men är det en vetenskaplig sanning eller kan det mer ses som en religion?

Man hänvisar ofta till en känd enkät bland sk vetenskapsmän där de anser att det finns ett samband mellan koldioxidutsläpp och klimatförändringar.

Man bortser då från att denna enkät främst sändes till personer i USA. Och att många inte var vetenskapsmän. Och att svarsfrekvensen var väldigt låg.

Och man bortser alltid från det faktum att det inte är via enkäter som man fastställer vilken teori som är sann.

Olika vetenskapsområden använder olika metoder för att verifiera sina hypoteser eller felaktigt sagt ”teorier”. Mig veterligen så använder ingen vetenskapsgren enkäter för att verifiera en teori.

Resultatet blir i detta fall en slags religion, som inte ens får ifrågasättas. Då kommer genast stämplar av olika slag av åsiktsmotståndaren.

Om man läser lite mer i ämnet kring klimatfrågan och ser i ett lite längre perspektiv på jordens temperatur och koldioxidnivå, så är ju resultaten absolut inte entydiga. Vissa talar om naturlig klimatförändring och inte global uppvärmning. De hävdar att klimatet växlar beroende på solaktivitet och cykliska förändringar i jordens lutning och rörelse, inte på koldioxidhalten i atmosfären.

Koldioxidhalten och klimatet har varierat under de senaste 300 miljoner åren. Men det finns inget långsiktigt samband mellan klimatförändringar och koldioxidhalt. Under de senaste 150.000 åren har människan funnits på jorden. Det fanns alltså klimatförändringar långt före människan kom till jorden av helt andra orsaker.

I debatten sa vicelantrådet Gunell: ”Koldioxidhalten i atmosfären har aldrig varit så hög som nu.” Detta är fel, eller fake-news. Vi har faktiskt haft perioder då koldioxidhalten varit 10 ggr högre. Den normala koldioxidhalten under de senaste 300 miljoner åren har varit tre gånger högre än det vi har nu.

Men på tal om global uppvärmning, som LR talar om. Man ska ju inte bygga teorier på enstaka händelser, men börjar inte senaste ”sommar” och denna vargavinter och snöbilder av Colosseum och Eiffeltornet få nån klocka att ringa angående enkät-teorin om global uppvärmning?

Vi inom Åländsk Demokrati inte vill kasta hela den ”klimatstrategin” i papperskorgen för vi är överens om att vi bara har en planet.

Även vi föredrar ren luft och rent vatten och visst är det bra med förnyelsebar energi, men det är ingen religion för oss. Vi måste även beakta kostnaderna.

ÅLÄNDSK DEMOKRATI

STEPHAN TOIVONEN