DELA

Verktyg, inte vapen

Jag noterar med intresse att Harry Jansson (C), lagtingsman och ledande kommunpolitiker i Jomala, i en insändare beskriver den pågående kommunreformsprocessen som ett sätt att ”utplåna Jomala som egen kommun”. Det är märkligt, eftersom Harry Jansson i sin kommun faktiskt jobbar för exakt samma mål som landskapsregeringen i sitt reviderade förslag lägger fram, en Södra Ålands kommun. En betydande orsak till landskapsregeringens nya bedömning är den frivilliga process som initierats på södra Åland, på initiativ från Jomala.

Ett argument mot kommunreformen har stundvis varit att kommunernas ekonomi är så god att den inte behövs. Nu förefaller Janssons analys vara att det ändå finns ”utsatta kommuner”?

Min fråga är således; hur ska Åländsk center ha det egentligen?

Är det så att landskapsregeringen ska lyssna, men inte just på Centern? Det kanske är lika bra, eftersom man i partiet och nu också inom samma fysiska person håller sig med så många olika och inbördes motsägelsefulla åsikter.

Vad Åland behöver är en helhetssyn på kommunfältet, och en rak linje och riktning i reformprocessen. Inte att man genom landskapsandelssystemet fortsätter pumpa pengar in i strukturer som det är hög tid att förändra.

Inbjudan kvarstår, bästa Harry Jansson. Vill Åländsk center vara med och påverka reformprocessen så finns det en parlamentarisk referensgrupp att jobba i. Eller så kan man fortsätta stå utanför och skälla.

För övrigt innehåller det politiska arbetet för min del en rad olika verktyg, men inte ett enda vapen.

Nina Fellman (S)

Kansli- och kommunminister