DELA

Verkligheten har kommit emot regeringen Gunell

Enligt självstyrelselagen 45 § tillförs till landskapet Åland statsmedel för att täcka utgifterna för självstyrelsen. Under den tid självstyrelselagen varit i kraft så har avräkningsbeloppet varit i storleksmässigt det mest betydande anslaget. Den har ökat från 101 miljoner år 1993 till dagens 211 miljoner euro.
Avräkningsbeloppet utgör 2/3 av intäkterna i landskapets budget och är därför det belopp som är det mest kritiska i vår budget på grund av sin storlek. För år 2014 beräknas vi få ett avräkningsbelopp på 213 miljoner euro.

Därför är det av största vikt att vi har kontroll på just avräkningsbeloppet genom att noga följa med och kontinuerligt analysera den egna åländska ekonomin, den finländska ekonomin samt övriga ekonomier kring oss. Hand i hand med detta går kontrollen av landskapets egna kostnader för att vi ska ha grepp om den offentliga ekonomin.
Lantrådet Gunell uttalade sig i förra veckan i en av lokaltidningarna att Liberalerna spekulerar vad gäller den åländska ekonomin och i detta fall avräkningsbeloppets utfall. Detta efter att vi Liberaler och våra liberala representanter i finans- och näringsutskottet gjort en helt rätt analys av avräkningsbeloppets storlek för år 2014.

Vi analyserade utfallet till 214 miljoner och nu har finska staten budgeterat 213 miljoner för år 2014. Själv har regeringen Gunell i sin omställningsbudget beräknat beloppet till 224 miljoner euro för år 2014. För år 2015 gäller samma diskrepans från landskapsregeringens sida.
Vi kan ärligt säga till lantrådet och regeringen att vi från Liberalerna lägger ner mycket tid för att noggrant följa med den åländska, finländska, europeiska och världsekonomin för att vi ska veta i vilken riktning vi ska kunna segla den åländska skutan framöver.

Vi har från Liberalerna, allt sedan den berömda ”omställningsbudgeten” som kom ifjol och som skulle ställa om hela den åländska ekonomin, fört fram det faktum att avräkningsbeloppet och ökningen av den inte står i proportion till de tillväxtprognoser som exv. finansministeriet och kreditinstitut med jämna mellanrum rapporterar.
Men regeringen Gunell har envist hållit fast vid sina siffror som de skrev in i ”omställningsbudgeten 2012” vad gäller klumpsumman. Visst är det bra att tro på sig själv men det är inte så smart att ha tillväxtsiffror på 5,9 % i omställningsbudgeten för år 2014 då Finlands regering budgeterar med 1,5 %. Att ha bra självförtroende är mycket bra men den får inte överstiga kompetensen. Och ibland är det sunt att medge sina misstag och inte slå ifrån sig ansvaret genom att säga att andra bara spekulerar.

Man behöver inte spekulera i ekonomiska utfall bara man tar reda på siffror, följer utvecklingen och analyserar läget. Det är mycket svårt att göra politik på siffor och fakta för verkligheten kommer alltid emot. Nu kom verkligheten emot regeringen Gunell vad gäller avräkningsbeloppets storlek för år 2014 och en budget i balans år 2015.
Följande på tur är nu halvårsbokslutet från landskapsregeringen som ska presenteras i september och där vi kommer att kunna se hur väl budgeten för 2013 kommer att hålla.
Den liberala lagtingsgruppen
Tony Asumaa
Mats Perämaa
Katrin Sjögren
Viveka Eriksson
Gunnar Jansson
Torsten Sundblom