DELA

Verkar som hållbarhetslöftet numera bara rör ekonomi

I sin iver att leverera och att stötta marknadskrafterna och olika yrkesgrupper tycker jag ministrarna Fredrik Karlström och Alfons Röblom glömmer både klimatkris och Östersjöns döda havsbottnar. Hållbarhetstänket handlar mer och mer om tillväxt och ekonomi.

Nu i april har vi, också på Åland, förbrukat allt vår planet egentligen klarar av att leverera på ett helt år. Så vi skulle behöva tre och ett halvt jordklot!

Vi behöver verkligen mindre konsumtion, inte mer! Det är även soptippen i Gunnarsby ett tydligt bevis för.

Istället för att satsa miljoner på större flygplan kunde pengarna ha används till att åtminstone försöka börja vidareutveckla fiskerinäringen i skärgården. Inte bara ge grönt ljus. Grönt som algsoppan vid våra badstränder. Kanske kunde man ta vara på skräpfisken och förädla den till människoföda istället för att föda upp laxyngel i havet med den!

Jordbrukarna runt våra vattentäkter borde stödjas för omläggning till ekologisk odling. Hur stor är egentligen risken att vi redan har cocktail-blandningar av bekämpningsmedel och olika kemikalier i vårt dricksvatten?

Det är heller ingen positiv miljönyhet att sockerbetsodlingen eventuellt återupptas på Åland. En gröda som nu även skall transporteras lång väg. Uppmuntran med stödjande åtgärder från politikerhåll till mera ekologisk odling och odling av mera nyttiga och hälsosamma grödor, är att visa att man verkligen bryr sig om även om vårt jordbruk.

Många, många medborgare engagerar sig i miljöarbetet, men också våra politiker måste vara med om det skall lyckas. På riktigt!

ISABEL KVARNFORS