DELA

Veritabel okunskap

Jag läste Stephan Toivonens insändare i Nya Åland 28/12 med diskussion omkring våld i samhället i allmänhet.

Förstår jag Toivonen rätt så menar han att det är fel att skilja ur mäns våld mot kvinnor från våld i allmänhet.

Det belyser en veritabel okunskap och en stor olust att möta kvinnors utsatthet i mäns våld mot kvinnor.

Det visar att Toivonen inte vet någonting om specifikt mäns våld mot kvinnor och mäns våld mot män. Och skillnaden däremellan. Undrar om det finns litteratur inom landskapet/Mariehamns stad så han kunde förbättra sina kunskaper? Finns viljan att lära och söka kunskap?

Toivonens uppfattning är dessvärre inte bara hans, det finns andra politiker som menar att det stora problemet är mäns våld mot män och att det är dit resurserna skall sättas. Jag vill inte förringa det problemet, men det är ett annat, det är synligt och där finns idag klara regler för vad som gäller.

Kanske det skulle vara bra med aftonskola eller annan utbildning för våra politiker om vad mäns våld mot kvinnor (i många fall med barn involverade) handlar om? Bjud in polis, akutpersonal, psykiatri, ansvariga för skyddshemmet, ansvariga för barnskyddet, lantrådet Katrin Sjögren med ansvar för jämställdhetsfrågor, minister Wille Valve med ansvar för social- och hälsovårdsfrågor och annat kunnigt folk och lyssna och lär.

Anita Karlsson