DELA

Vems ärenden springer Fellman?

Replik på Nina Fellmans ledare 24 januari
När Nina Fellman började sin ledare i fredags med ”när det inte är sakfrågan som styr” hoppades jag att nu kanske Nya Åland gjort en mer objektiv analys än vad som brukligt är, men det bar av i diket som vanligt.

Jag som är med i kommunfullmäktige i Hammarland blev rädd när jag läste ledaren på fredagen, då jag drar mig till minnes vad de liberala ledamöterna sade på mötet. Jag börjar fundera vem är det som föder vem med ”information”, är det liberalerna i Hammarland som föder Nya Åland (misstanken har funnits länge) eller är det Nina Fellman som föder liberalerna? Nästan så man i efterhand fick känslan att de läste från ledaren en halv dag tidigare än oss andra.

Vad är Nina Fellmans underliggande mål med att stöda ett sammangående av brandkårer mot deras vilja? Var det enbart för att skapa opinion som en redaktör borde göra, eller finns det något mål längre bort i horisonten? Kommunsammanslagningar underifrån? Mera inkomster till Mariehamn?
Även den andra saken i ledaren angående en flytt av föris- och eftisverksamheten lyfts fram på ett mycket negativt sätt i gammal god Nya Åland-stil mot Hammarlands kommun (oftast när Centern styr i Hammarland).
Det beskrivs som en mycket kall produkt från kommunstyrelsen med kommundirektören i spetsen. Att detta lyfts på bordet för att alla skall få säga sitt om detta, det blir också ett fel. Jag anser att det är en kommundirektörs skyldighet att lyfta på varje sten i den kommunala ekonomin, vill sedan inte politikerna ändra på en bra skött verksamhet som denna, så skall det lämnas bi, vilket också gjordes i detta fall.

Vad gäller motionen angående HFBK så vet alla vi som sysslar med politik på något sätt att tvingar vi någon till ett samarbete kommer det aldrig att fungera så bra, speciellt i detta fall när allt är uppbyggt på frivillighet. I Hammarland har vi en mycket väl fungerande brandkår med många friviliga som gärna rår om sig själva till en rimlig kostnad samt sköter sina uppdrag föredömligt, och så borde det fortsätta tyckte jag och en majoritet i kommunfullmäktige.

Det liberalerna egentligen ville är att racka ner på kommunstyrelsens ordförande i synnerhet och Centern i allmänhet. Att man vill racka ner på oss i Centern förstår jag mycket väl, det tillhör det politiska spelet med majoritet och opposition.
Det är när man vill ge sig på person bara för att man är irriterad på denne i Hammarlands kommuns namn, men ändå inte har ärliga avsikter att företräda kommunens invånare till deras bästa, för inte finns det något annat i bakgrunden som är roten till allt ont i denna soppa? Kan det vara så att några personer inte får göra som de vill i kommunen längre utan måste kanske följa lagar och bestämmelser som alla andra invånare i Hammarland?

Denna motion var inte den första mot kommunstyrelsens ordförande (finns många motioner till som lämnats in under denna period) eller mot Centerns målmedvetna arbeta att ta vara på Hammarlands kommuns invånare på bästa sätt.
Min fråga till Nina Fellmans ledare ”det är inte sakfrågan som styr” är; Svalde du som erfaren redaktör gammal vanlig politisk avundsjuka med hull och hår? Eller finns det en baktanke Nina? Eller har du hittat någon som springer dina ärenden?

Vad gäller den insändaren som var i samma tidning angående ”på barnens bekostnad” lämnar jag den obesvarad tills ”trött på skiten” träder fram med eget namn eller ringer, mailar undertecknad eller skriver under nästa insändare med namn.
Anders T Karlsson
Kommunfullmäktige ledamot i Hammarland

Det var så många anklagelser och konspirationer att jag inte riktigt vet vad jag ska svara på. Jag fattar mig kort. Ledaren skrev utgående från protokoll och beredning i två ärenden i Hammarlands kommun. Varken jag personligen eller tidningen Nya Åland har något emot Hammarland, brandkårer, Centern, de åländska kommunerna, eller någon agenda att styra pengar till Mariehamn.
Nina Fellman
Andra redaktör