DELA

Vem vill vara med i den åländska plastpakten?

Det frågade ledaren i Nya Åland den 26 april och refererade till en frivillig överenskommelse i Storbritannien där det sägs att ett antal matvarubutiker siktar mot att alla ”onödiga eller problematiska” plastförpackningar ska vara utfasade år 2025 och 100 procent av plasten som används ska vara återanvändbar eller komposterbar.

Jag ställer gärna upp i första delen av den plastpakten. Vem kan vara för problematiska eller onödiga plastförpackningar? Jag ställer bara delvis upp på den andra delen om återanvändbar eller komposterbar.

Ett jätteproblem globalt är att en stor del av den mat som skulle tillagas av livsmedlen inte blir tillagad för att den förstörs eller blir till svinn före och efter beredningen. I utvecklingsländer är matförlusterna cirka 40 procent och de inträffar huvudsakligen vid skörd, lagring och transport innan produkterna når marknaden. I i-länderna är svinnet lika stort men det sker i handeln och konsumentledet. Om 25 procent av den mat som i dag går förlorad kunde räddas skulle den vara tillräcklig för att mätta 870 miljoner människor (1). För att minska matförlusterna i utvecklingsländer krävs teknisk utveckling av skörde- och lagringsmetoder och investeringar i infrastuktur, transport och förbättringar inom livsmedels- och förpackningsindustrin.

I länder med högre standard är det viktigt att människor blir medvetna om problemen och tar till sig av de många förhållandevis enkla förhållningssätt som leder till minskat svinn för egen del. Men även användandet av allt smartare förpackningar kan ge stora vinster. Lagringstiden för frukt och grönsaker kan förlängas med 3–8 gånger om temperatur, fukthalt och atmosfären i förpackningen är optimal (2). Den här utvecklingen leder antagligen inte till användandet av färre plastförpackningar men det medför stora vinster genom reducerat matsvinn, som för frukt och grönt uppgår till 30–50 procent och det är absolut inte tal om onödiga plastförpackningar.

STANLEY SOMMARLUND
Källor: 1) Save food: Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction, Food and Agriculture Organization of the United Nations; http://www.fao.org/save-food/background/en/ 2) Guide, Packaging Fresh Fruit and Vegetables; Danish technological Institute, Packaging and Transport 2008.