DELA

Vem vill bo i en svinstia, eller intill en sådan?

Nu börjar man tvivla på människan eller människor. Egoismen brer nu ut sig mer och mer. Man tror att man inte behöver bry sig om eller tänka på andra personer.

Och ingen behöver lägga sig i vad jag vill och ska göra. Alla andra måste acceptera allt som jag gör eller ämnar göra. Gamla människor och gammal hävd, borde inte finnas.

Det är ju jag som är ung som är framtiden. Gammalt ska bort. Det får kanske kosta, men bara det inte kostar mig någonting. Är det obehagligt för någon annan. Jamen, sådant rör inte mig.

Många äldre personer har från början av sitt liv, lärt sig folkvett, respekt för andra, att inte vara gemen och elak, att ta hänsyn även till äldre personer och sedan även har man lärt sig att låta ungdomen komma fram och ha sin talan.

Kanske det finns andra synpunkter idag. Idag ska man kanske bara följa lagen som är skriven och kan diskuteras och tolkas av jurister och lagkunniga.

Sunt förnuft, hänsyn, gammal hävd, medmänsklighet behöver inte råda längre ? I dessa dagar får man ju uppleva mycket och många alternativa sanningar och lögner.

Sånt är inte bara globalt och ute i världen. Nej, det händer nära oss också. Det händer här på Åland, på landet, i någon by, människor emellan.

Detta speciella fall har uppstått här på och i lilla idylliska Åland år 2017.

Person A har en tomt för sommarstuga. Platsen är nära strand från barndomshemmet.

1. A bygger sommarstuga + bastu etc i början av 1980-talet, för cirka 35 år sedan.

2. A med familj bor där i stort sett varje sommar från juni till september.

3. A kommer ofta till sin stuga både vår och höst och särskilt efter pensioneringen cirka år 2000.

4. Fam L ärver en tomt tätt intill A:s tomt med cirka 100 meters gräns med stängsel emellan.

5. L använder sin tomt till kalv och kobete ibland. Hyr ut till fårfarmare i något år.

6. L placerar minst två suggor med smågrisar på sin tomt år 2017. Har för avsikt att sedan även ha visningar av grisarna till turister. Har då räknat med hjälp från lantbruks-organisationen på Åland som arbetar med lantbruksutveckling.

7. A protesterar och anser följande: stor olägenhet med lukten som är obehaglig och sätter sig i kläder, i möbler, i huset osv. Obehagligt med lukten då man ska äta eller bara vistas på sin egen tomt eller i huset. Kråkor, korpar, måsar och andra asätande fåglar och djur vistas intill och för oväsen, samt skitar ner även A:s tomt och hus.

8. A anser att sommarvistelsen blir obehaglig och att ingen annan vill vistas där samt att man då förstår att värdet på hus och tomt blir mycket lågt eller till och med helt utan värde, då till exempel säkert ingen vill köpa något på ett sådant utsatt ställe. Inte heller nära släktingar vill komma dit.

9. A frågar L om man tillfrågat grannar om detta och L säger ja. Detta är en lögn eftersom A inte är tillfrågad eller underrättad utan står där efter fullbordat faktum. Frågan är nu om fasta närboende, året runt boende eller sommarboende är tillfrågade. Är kommunen tillfrågad?

10. A undrar om inte L har någon annan plats att placera sin grisar på och svaret blir nej. Vilket inte kan stämma med verkligheten. Det finns ett flertal andra platser som A kan visa eftersom olika platser är kända av A sedan barnsben.

11. A frågar även om inte L kan ta hänsyn till situationen och förstå A:s dilemma och frustation och obehag. A tillägger även att A inte vill ha ovänskap och bråk. Svaret från L blir att det är ingenting som L behöver bry sig om. L kommer inte att göra någonting för att förändra denna situation utan gå vidare enligt egen planering. Och L kan ju inte hjälpa att A har byggt sitt hus där och att A har sin sommarvistelse där just L ska vara med sin landsbygdsutveckling.

12. A tillfrågar kommunen som säger att kommunen inte behöver befatta sig med denna fråga. Det finns inga bestämmelser eller förordningar kring detta som berör kommunen.

13. Någon i A:s bekantskapskrets tillfrågar kommunen och hänvisas då till veterinär som kontrollerar platsen och läget och finner det vara okej för grisarna. Några andra aspekter och åsikter har inte veterinären.

Då kan man konstatera att det är tydligen bara att ”köra över” andra människor, här på Åland. Person L, kommunen och tydligen även landsbygdsutvecklarna på Åland har eller tar inget ansvar för sina handlingar. Man ifrågasätter alltså inte om någon annan blir lidande eller att man inte ens kan vistas på sina egna ägor som man nu gjort i minst 35 år. Det är tydligen en veterinärs åsikter som ska gälla i detta fall. Människor och deras upplevelser, deras känslor och deras rättigheter borde väl också räknas. I alla fall borde man ha lika bra rättigheter som djuren. En veterinär borde inte avgöra frågan.

Vilken cynism och vilken elakhet finns inte i detta förfarande?

Kanske en polisanmälan är det enda som får folk och att fundera.

För min del tycker jag att kommunen, landsbygdsutvecklarna och familjen L verkligen borde skämmas och verkligen tänka efter vad dom gjort och vad som händer. Vackert är det inte. Det är hänsynslöst och utan någon riktig tanke. Hur kan man leva med sådan inställning som L har, utan att ha dåligt samvete.

Vad händer nu om inte affärsidén går bra och turisterna blir varse om det negativa. Det kanske luktar illa kring L:s åtgärder också.

Små söta grisar kan också bli stora svin. Det finns faktiskt exempel på det, även här på lilla idylliska Åland.

J Magnus Magnusson

,

en pensionär med

empati och folkvett.