DELA

Vem värnar om kulturmiljön?

Vem värnar om vår gamla kulturmiljö? Våra postvägar, vår äldre bebyggelse med bostäder från 1800-talet, våra vägsträckningar med anor från medeltiden? Ja, inte är det landskapsregeringen i alla fall, varken den nuvarande, eller den före dem. Och kanske detta är en anledning till maktskiftet i lagtinget? Kanske de som bytte partiåsikt i valet gjorde det av den anledningen att man önskade en förändring. Att man ville ha en regering som skyddade de gamla värden som till exempel finns i gamla gårdar, gamla vägar, kulturhistoriska platser av mindre dignitet än Kastelholms slott och Bomarsunds ruiner?

Men den nuvarande regeringen går i den gamlas fotspår, fast under annat namn. Ett exempel är den gamla postvägen genom Bjärström i Finström. Landskapets egna remissinstanser, bland annat museibyrån, har gett tummen ned för projektet. De boende i området har besvärat sig till högsta instans, men ingenting har hjälpt. Politikerna drar nu sin egen väg genom den gamla bebyggelsen, utan hänsyn till de människor som bor där, för trafiken måste fram i 90 km/h!

Det finns tydligen varken rattar eller bromsar på nutidens bilar, det är omöjligt att tänka sig att en sänkt hastighet till 50km/h skulle ha en bättre inverkan på boendemiljön, än ett vägbygge som drar raka streck över åkrar och ängar, genom förstörda trädgårdar och nedsågade syrenhäckar, några meter från husknuten från de fastigheter som blir mest drabbade av politikernas moderna vägbyggen, i deras önskan att få en motortrafikled lik E4 genom byn.

En gammal gård, bebodd sedan 1800-talet, får den nya vägen 4 meter från husgrunden, och resten av trädgården mot vägbygget , med en ljud- och insynsskyddande syrenhäck, skall sprängas bort för att lämna plats för den nya vägen. Likaså får flaggstången stryka på foten, i detta vägbyggesraseri. Till vilken nytta? frågar jag mig. Jo, för att ett antal bilburna färjeresenärer på väg från Eckerö till Norra Åland, skall få en snabbare genomfart genom byn.

Kanske man vinner 2 minuter i tid, kanske inte? Till vilket pris, och vems behov fyller vägbygget? Är det bara för att vissa trafikministrar skall kunna slå sig för bröstet och utropa sig till vägbyggnadsraseriets mästare? Eller är det trafikavdelningens tjänstemän som är ”den stora boven i dramat”? Jag, och flera med mig, skulle gärna vilja veta vems behov som vägbygget uppfyller?! Inte är det de kringboendes, som får sin närmiljö förstörd, i alla fall.

Och varför sänder man ut vägplaner på remiss, där man ändå inte bryr sig om de åsikter som förs fram? Och var finns alla ni politiker, som påstår er värna om vår närmiljö, när ni inte har stoppat de här vansinniga planerna för längesedan? Och varför åker ni inte till Sverige och ser hur de värnar om sin närmiljö när det gäller gamla vägsträckningar, där har de tydligen både rattar och bromsar på bilarna ännu. Ni politiker som så gärna åker till Almedalen kunde ju även ha gjort en rundresa på Gotland för att se hur de bevarar sin gamla kulturmiljö.

Nej, detta vägbygge är en skam för det politiska etablissemanget på Åland, och vägen bör i fortsättningen heta ”Skammens väg”.

Runa Lisa Jansson