DELA

Vem? Vad? Hur? Varför?

Det har snart gått två år av denna regeringsperiod. Jag vill ha svar på dessa frågor gällande Ålands landskapsregering strategiskt hållbarhetsarbete.

– När kommer det att finnas en projektplan som Micke Larson och hållbarhetsrådet ska följa?

– När kommer en strategi med årtal, delmål och utsläpps nivåer att vara framtagen av regeringen och godkänd av lagtinget, för hela samhället att förhålla sig till?

– När kommer regeringens ministrar att gå en 1 dags utbildning i strategiskt hållbarhetsarbete?

– När kommer lagtingsledamöterna att erbjudas utbildning i strategiskt hållbarhetsarbete?

– När kommer journalister att kunna få utbildning i strategiskt hållbarhetsarbete?

– När kommer krav att ställas på hållbarhetsutbildning för de organisationer som söker pengar projekt och processer från Ålands landskapsregering?

Om man inte har en plan för ovan nämnda, äventyrar man kraftigt det åländska samhällets möjligheter att fortsättningsvis vara framgångsrikt. Viktiga beslut får inte förhalas och överlåts på kommande regeringar.

Det påbud som hållbarhetsrådet har skickat ut till kommunerna, där man säger: Välj tre saker ni vill göra ur denna medföljande broschyr. Det är ett bra exempel på hur man från regeringens sida inte jobbar strategiskt och undviker att göra prioriteringar. Man uppmanar kommunerna att göra något men vad spelar ingen större roll.

Det är raka motsatsen till strategisk planering för ett hållbart samhälle.

Dan Jansén