DELA

Vem tog beslutet att utplåna stenåldersbyn?

Landskapsantikvarie Viveka Löndahl skriver i sin insändare att museibyrån har ekonomiska ramar att hålla sig till, precis som det privata näringslivet. Det är ju bra, men enligt min mening så saknar både museibyrån och politikerna den långsiktiga planering, idérikedom och innovationsförmåga som präglar näringslivets verksamhet.
För det första så borde man gjort upp en långsiktig plan för stenåldersbyns utveckling och verksamhet. Planen borde gjorts upp, och fattats beslut om, i samband med att det politiska beslutet togs om att bevilja medel för uppbyggnad och drift av stenåldersbyn. Planen borde gjorts upp av museibyråns personal och fastslagits av politikerna och som alla andra planer reviderats årligen.

För det andra
borde museibyrån sökt andra finansieringskällor för verksamheten, när politikerna (av någon outgrundlig anledning) satte tummen ner för att bevilja mer medel. Man kunde till exempel ordnat kurser i att renovera äldre stockbyggnader, samt att bygga vasstak, vasshyddor och näverhyddor. Då hade man fått konstruktionerna renoverade och underhållna, samtidigt som man gett ålänningarna insikter i att bygga på stenåldersvis. Det finns säkert många entusiaster som gärna betalat för att delta i en sådan kurs.
Varför har man inte sett till att underhålla byggnaderna i tid? Varför har man låtit dem förfalla? Är det så att lusten att leka stenålder hade försvunnit? Finns det andra projekt som är roligare att ägna sig åt, kanske för att det där finns entusiaster som på frivillig bas gör museibyråns arbete?
Har man sökt någon frivilligorganisation som skulle vara intresserad av att för en billig penning underhålla och driva stenåldersbyn som ett turistprojekt, eller för att vi även i fortsättningen ska få information om hur dom första invånarna på Åland hade det?

Och har både
politikerna och museibyrån glömt vem som betalar deras löner, och bekostar deras leklystnad? Skattebetalarna vill att deras pengar används på ett vettigt sätt, till allas fromma. Skattebetalarna tycker inte om att pengarna bränns upp i onödan.
Enligt landskapsregeringsledamot Harriet Lindeman så har inte LR i plenum beslutat om utplåningen av stenåldersbyn, så nu vill jag veta vem som tagit beslutet.

Runa Lisa Jansson