DELA

Vem tar ansvar?

Landskapsregeringen och fram för allt liberalerna skryter över att man ”lyckats” sjösätta Ålands yrkesgymnasium, ÅYG.
I själva verket är det så illa att om det skulle ha varit fråga om en skuta så skulle den aldrig ha fått lämna kajen.

Skolorna skulle ha behövt flera år för att koordinera sina system till gymnasiereformen. Det handlar bland annat om nivåanpassning, undervisningsmaterial, bedömningsrutiner med mera. Men framför allt handlar det om det nya periodsystemets krav på framförhållning planering och schemaläggning.
Istället gjorde LR precis tvärt om med påföljd att idag fungerar nästan ingenting. Scheman görs efterhand och undervisningen är inte anpassad till periodsystemet. Frustrationen och missnöjet bland eleverna och i lärarkollegierna är total.

Man talar till och med om detta som ”ett förlorat år” för eleverna!
Hur tänker man reparera detta? Går det att reparera för de eleve r som skall gå ut ÅYG i vår? Hur ser deras slutbetyg ut?
Flera lärare har uppfattat att de inte får berätta hur de upplever situationen för föräldrar och massmedia.
Föräldrar till elever på Ålands yrkesgymnasium! Syna bluffen! Det är inte era ungdomar som har fel när de klagar på skolan, undervisningen och framförhållningen.

Nej, ÅYG-skutan står stadigt på grund och det är Utbildnings- och Kulturavdelningens tjänstemän och landskapsregeringen som har ansvaret för att det blev så här och detta bara på grund av politisk prestige.
Alla eventuella försök att skylla på ÅYG´s ledning är dimridåer. De gör allt de kan i ett fullständigt hopplöst läge och med en sjunkande skuta …—… (SOS)
Förälder