DELA

Vem tar ansvar för vindkraftshärvan?

EU:s målsättning (liksom Åländsk Demokrati) är att 20 procent av energin ska komma från förnyelsebara energikällor. Varken EU eller vi har något krav att energin ska vara lokalt producerad. Regeringen säger sig följa EUs mål.

För närvarande är vindelens andel cirka 20 procent och andelen förnyelsebar el cirka 50 procent av konsumtionen. EU:s mål är 20 procent år 2020. Andelen fossilfri/koldioxidfri el är cirka 70 procent. Målet är 20 procent mer år 2020, så det uppfylls med råge.

Dessa mål nåddes redan 2008 då programmet för stöd till vindkraften inleddes. Trots detta lägger LR nu fram ett förslag om att stöda produktion av vindel med 2.700.000 euro. När blev det regeringens linje att förnyelsebara energin måste vara lokalt producerad?

Redan nu säljer det ena elbolaget enbart koldioxidfri el. Kanske regeringen kunde kräva att elleverantörerna inom några år enbart får leverera koldioxidfri el. Det är konkurrensneutralt och det belastar inte budgeten.

Finska regeringen bröt sitt löfte om att stöda den åländska vindkraften då de dels märkte att det i praktiken redan hade uppnått det nationella målet för andel förnyelsebar energi och dessutom hade ett stort budgetunderskott.

Åland har samma relativa underskott i budgeten och har i praktiken för länge sedan uppnått EU:s målsättningar. Varför fortsätter LR den gamla politiken?

Jag är inte emot vindel, men vad motiverar ett stödet till vindkraftsbolagen, då LR sparar 2.000.000 euro på ÅHS och 700.000 i ”stöd till innevånare”?

Denna lag ska enligt LR inte kräva notifiering (förhandsgodkännande) baserat sig på något som kallas ”allmänna gruppundantagsförfarandet”; artikel 42.

Jag är dock tveksam då det i artikeln talas om ”färre än sex vindkraftverk”. I lagförslaget framgår att det finns 21 vindkraftverk. Enligt uppgift kan man räkna flera vindkraftverk på samma linje som ett vindkraftverk. Då skulle det finnas sex ”vindkraftverk” på Åland. Men hur kan LR övertyga EU att sex är färre än sex?

I artikeln står även ”Allt tidigare beviljat investeringsstöd ska dras av från driftstödet.” Har de fått något stöd?

Vi kan också svänga på dessa siffror. Stödet till vindelen har lett till att vi har ca 22 procent koldioxidfri elproduktion, men vi har ju sammanlagt hela 66 procent koldioxidfri konsumtion. Vi har alltså nått 2/3 utan några subventioner. Varför skall vi fortsätta att subventionera enbart en del av elkonsumtionen?

Har LR räknat på vad detta skulle kosta?

Det har varit problem med att notifiera vindkraftstöden. Den officiella förklaringen är att de är långsamma. Kan orsaken vara att EU anser att de inte är korrekta?

Om lagen antas, så kan ålänningarna vända sig till EU-kommissionen för att få lagen granskad. Jag har sett ansökan. Beslutsdatum saknas.

Vad händer om det senare visar sig att lagen strider mot EU-rätten? Vem betalar skadestånden? Åland eller Finland?

Denna lag stiftas i samband med budgeten och kan tillämpas genast. LR hinner betala ut 320.000 euro innan HD & ÅD-original granskar den och kanske 1.000.000 euro innan granskning i EU. Kan bolagen bli återbetalningsskyldiga?

Vi har kunnat läsa att vindkraftsbolagen har betalat ut dividend under många år. Borde de då inte ha samlat i ladorna istället?

Är detta regeringens nya näringspolitik? Bolag kan betala ut dividender under goda år och får komma till LRs öppna skattkista under de dåliga åren?

I tidningen kunde vi också läsa vilka de största ägarna var av vindkraftsverken. Jag hade ju själv fått uppfattningen att det var många små privata andelsägare, men enligt tidningen så var de största ägarna: Caelum, Robert Mattsson, Ab Sweden, Ålands Ömsesidiga, Carita Blomsterlund, Carola Eriksson, MInicarriers, Eriksson Capital, Tinfof AB, Carl Rundberg Ab, ÅAB, Holmbergs Ab, Robert Mansén, AB Rafael, Matts Häggblom, Kristian Friman och så vidare.

Hulda i Hulta lyste dock med sin frånvaro.

Vilket blir vicelantråd Gunells ansvar i denna härva?

Vilket blir lagtingets ansvar?

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati