DELA

Vem övertar vad, egentligen?

Visst skall Åland ta reda på hur man löst EU-behörigheterna i olika regioner. Men, bara man får upprätthålla sin tro till EU?

Måste ställa frågan, eftersom när man vädjar till exempelvis Belgien kan man sedan hitta detta i självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande 6/2007-2008: "Parallellt med att medlemsstaterna inom EU har överfört kompetens till EU, har Belgien överfört kompetensområden från den federala till den regionala nivån."
Med dessa områden avser man följande: "Till regionernas kompetensområden hör bland annat ekonomi, sysselsättning, fysisk planering, miljö, jordbruk, fiske, transport, infrastruktur samt energi- och regionalpolitik. Dessa politikområden är samtidigt sådana kompetensområden som har överförts från medlemsstaterna till EU."

Alltså man låter sig entusiasmeras av att Belgien överfört kompetenser till regional nivå, när EU redan övertagit samma till sig själv! Om det inte var så tragiskt så skulle jag nu ha riktigt roligt på systemets bekostnad!
På samma sätt blir det med skatteövertagandet. Under tiden Åland håller på med sina interna intriger och skapar stora EU-marknadsföringsrubriker av ingenting, så hinner ingen märka att skatteplanerna redan är långt hunna. Och de preliminära planerna har funnits sedan början av 1990-talet i Finland. Några av våra politiker måste vara medvetna om det, så varför inte berätta offentligt om de verkliga planerna?

Öppet skall det vara!

Merja Renvall