Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Vem mer är beredd att satsa på fältarna och ungdomarna?

Den 17 augusti 2017 lämnade jag in ett initiativ till stadsstyrelsen. Se omgående över fältarnas arbetsbeskrivning och verksamhet löd budskapet. TVÅ år har gått och ingenting har hänt, det är riktigt olyckligt.

Vi har den senaste tiden kunnat läsa att den psykiska ohälsan ökar bland våra ungdomar. Vi vet att drogerna finns bland ungdomar, att yngre och yngre testar droger. Det här är inte bra och förebyggande och informativa insatser behövs.

Jag anser att fältarnas roll idag inte är densamma som när verksamheten inleddes. I begynnelsen var huvudsakligen det förebyggande- och informationsarbetet för åländska ungdomar i åldern 13-17, där målgruppen i första hand är ungdomar i högstadieåldern.

Det förebyggande arbetet i framtiden bör även innefatta elever i årskurs 6 vid stadens och de åländska skolorna. Stadens socialnämnd är huvudman för fältarnas verksamhet. Flera andra åländska kommuner är med och betalar för verksamheten.

En tidigare Obunden politiker sade nyligen, de som letar fel, brister eller konflikter hos andra politiker istället för samarbete kommer inte att få mycket uträttat inom den åländska politiken. Det är nu upp till bevis att de andra kommunerna som är delaktiga i fältarnas verksamhet tar sitt ansvar. Att politiker även i Jomala och andra kommuner visar vilja att de vill vara med och satsa på ungdomarna fast detta är ett initiativ och upprop är från en Obunden politiker.

Jag hoppas att de politiker som säger sig vilja satsa på ungdomarna i vårt samhälle lägger den politiska partiprestigen åt sidan och på ett eller annat sätt bidrar till att fältarna och deras verksamhet kan utvecklas fortast möjligt.

Jag har i flera år både politiskt och privat jobbat med ungdomar och följt det fina ungdomsarbete som görs. Jag kommer politiskt att arbeta för en ansvarsfull, hållbar och långsiktig ekonomisk politik. Det fantastiska förebyggande arbetet som fältarna i dag jobbar med är mycket viktigt. Mycket har gjorts men tillsammans kan vi göra mycket mer.

Anders Holmberg

Obunden lagtingskandidat.