DELA

Vem läser lagen för Lundberg (C)?

Ålands Lagsamling, Sektion G1, Plan-och Bygglag 2008:102 för landskapet Åland ( 14 sidor )
Vicelantråd Lindberg tog till släggan och slog sig själv i huvudet i Nya Ålands insändare 28.9: “ Beslutet om strandtomter är varken kontrollerbart eller ansvarsfullt ! “ – skriver vårt vicelantråd. Hon fortsätter :” För det första så finns inga kriterier för vad planering innebär” …  “ Eftersom beslutet inte har stöd i lag finns ingen beredning och ingen definition på vad “ planering betyder “. “

Om inte ministrar, för att inte tala om vicelantråd, känner till byggstenarna i samhället, gud hjälpe oss.
Plan- och Bygglag 2008:102 är så ny att den trädde i kraft det först året minister och vicelantråd Lundberg satt i LR. Det borde vara hart när omöjligt att Lundberg inte snubblat över att lagen trädde ikraft den 1.10 2008, och ersatte Bygglagen 1979:61. Den som nu läser Plan- och Bygglagen för Lundberg måste också informera henne om Plan-och Byggförordning 2008:107, Byggbestämmelserna, och inte minst 16 kommuners byggordningar.
Denna naivitet hos en minister är förvånande, till och med överraskande. Ohindrat ställer sig man frågan, är hon ensam om denna okunnighet om en av grundpelarna i samhället, eller sträcker sig denna okunnighet ut sig till och över hela centerministergruppen som den 7.4 2011 och 25.8 2011 unisont motsatte sig en av de främsta räddningsplankorna för skärgården. – Väljarna kan lagen bättre än ministrar och vet vem de röstar på. Eller, o hemska tanke, är hennes grundtanke planekonomi på Åland?
Tom Grahn (Lib)
Brändö, 223