Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Vem kidnappar vad?

I en insändare signerad av en rad liberala damer lyder rubriken ”kidnappa inte vår yttrandefrihet”.

Rubriken i sig talar sitt tydliga språk!

I fungerande demokrati lägger man helt enkelt inte beslag på yttrandefriheten! Yttrandefrihet tillhör oss alla, den är en grundläggande frihet som vare sig är bunden till kön, ras, politisk övertygelse eller åsikt. Yttrandefriheten borde vara intimt kopplad till åsiktsfrihet. Alltså ingen absolut ingen kan eller skall ta sig rätten att bestämma vilka åsikter som får eller inte får yttras.

En av de undertecknade försökte i ett Facebook inlägg hävda följande ”Yttrandefrihet är en uppgörelse mellan staten och medborgarna. Inte någon uppgörelse människor emellan.” Tja har man en sådan syn på förhållandet mellan staten och oss vanliga dödliga så förstår jag att det är svårt att svälja att andra människor har en annan åsikt än en själv och tydligen ännu svårare att respektera andra människors rätt att uttrycka sina åsikter.

Varför inte ta debatten? Dom obekväma åsikterna finns där vara sig vi vill det eller inte! Om någon påstår något ni anser att skaver eller rentav är fel varför då inte ta debatten? Bemött argument med motargument, osanningar med sanningen istället för att blunda och förlöjliga. Låt avsändaren ta sitt ansvar och mottagare sitt.

Vad är det värsta som kan hända? Att någon säger eller skriver något som skaver men som faktiskt visar sig vara sant.

Hat, hot och direkta personangrepp hör givetvis inte hemma i debatterna men i övrigt bör åsikts och yttrandefrihet gälla för alla och envar.

CONNY NYLUND

Obunden lagtingskandidat