DELA

Vem har missförstått?

En stor del av klimatdiskussionen har sedan en lång tid bestått av debatten om kött- och mjölkkonsumtionens påverkan på vårt klimat. Eller debatt och debatt, egentligen har det varit en tävling om vem som mest kan beskriva hur illa den produktionen gör åt vårt klimat.

Jag ska göra ett försök att förklara hur jag ser på saken och vill direkt klargöra att jag är själv bonde och nötköttsproducent och därmed säkert lite ”färgad” i mina åsikter, men jag har följt debatten med förundran och förvåning under en lång tid och har märkt att något inte stämmer.

Den del jag mest hänger upp mig på är problemet med växthuseffekten, alltså temperaturhöjningen orsakad av växthusgaserna, framför allt koldioxid och metan, i atmosfären vilket många nu anser att till stor del beror på våra nötkretur och till viss del våra får.

Under min utbildning på 80-talet fick jag lära mig grunderna om fotosyntesen, kolets kretslopp kolbindning med mera men när jag läst och hört diskussionen om jordbrukets klimatpåverkan eller klimatavtryck som jag hellre vill kalla det, har jag märkt att något inte stämmer.

Endera missförstod jag totalt allt på de där lektionerna i skolan, eller så har merparten av alla experter och tyckare missförstått hur det fungerar.

Det är numera nästan dagligen jag läser eller hör jag vilken katastrof för uppvärmningen det är att äta rött kött och mejeriprodukter och därmed också förstås att producera dessa. Och det är inte bara vanliga ”tyckare” som har det här glasklart för sig, också riktiga proffs, regeringar, stora världsorganisationer som WWF, FN, WHO med flera kör på samma linje.

Nu som då kommer rapporter om den illavarslande klimatutvecklingen, vilket säkert är sant. Men när man sedan föreslår åtgärder då är vanligen ett av de första och viktigaste att vi måste äta mindre eller helst inget rött kött alls, då är det nåt som skär sig.

Om vi tar mina nötkreatur som exempel så lever och växer det helt av gräs som växt på egna åkrar och naturbeten. För att gräset skall växa krävs kol som tas ur luftens koldioxid (se fotosyntesen). Denna process och det kol som bygger gräset och som genom växternas rotsystem dessutom lagras i marken utgör det vi kallar kolsänka, kol tas alltså ur luften och binds i mark och växter.

Köttproduktionen avger växthusgaser, mest metan, inget snack om det och säkert stora mängder. Men före det har alltså gräset upptagit koldioxid, i min värld lika mycket som den gas som läcker ut där bak på kon, för jag har svårt att tro att det kan komma ut mer där bak än vad som gått in där fram. Det där är kolets kretslopp i ett nötskal, inget nettoutsläpp till atmosfären, så var är problemet?

Jag menar, det här har ju pågått sedan urminnestider, utan uppvärmning. Nu minskar antalet nötkreatur i vårt närområde men temperaturen stiger…?

Det här är förstås en förenklad bild och inte direkt baserat på forskning, men med mitt sunda bondförnuft får jag det inte att gå ihop.

Jordbruket, då inte bara köttproduktionen utan all livsmedelsproduktion på åkrar dels binder (kolbindning) och dels avger (utsläpp) växthusgaser, skillnaden är det vi kallar klimatavtryck.

Jag har försökt få experter på området att beräkna min gårds klimatavtryck och döm av min förvåning när jag fått svaret. Det går inte att mäta eller räkna ut vad gården binder dock går det bra räkna och mäta vad som släpps ut!?

Tänk er att en ekonom analyserar ett företags ekonomi men bara ser till utgifterna och glömmer intäkterna, kan en sådan analys tas på allvar?

Men det verkar vara precis så det görs när jordbrukets klimatavtryck bedöms, man mäter utsläppen men struntar i vad verksamheten binder, hur är det möjligt?

Kan någon då utgående från det här verkligen få påstå att det är så klimatsmart att inte äta kött och inte dricka mjölk?

Det kan i och för sig vara sant men vi borde åtminstone vänta med det påståendet tills bindningen går att mäta.

Det är för övrigt i princip bara jord- och skogsbruket som överhuvudtaget binder kol i sin verksamhet, alla andra branscher bidrar endast med utsläpp. Kanske därför upptaget av kol inte är så intressant att utreda eller kan det bero på att jordbrukarna numera är så få att det är en passlig grupp att skylla klimatkrisen på. Politiskt finns inte så mycket att förlora där och så kan en och annan kanske rengöra sitt eget samvete lite.

Vill ännu förtydliga att principen med upptag och utsläpp av växthusgaser gäller hela jord- och skogsbruket inte bara köttproduktion men det är där jag tycker att debatten spårar ur mest.

Sättet att producera kött på varierar, vad jag syftar på är kött och mjölk som produceras av gräs här i Norden, har man exempelvis avverkat regnskog i Sydamerika för att producera kött är det en helt annan sak. Därför är det viktigt att i debatten skilja på inhemska och ”övriga” produkter, det görs väldigt sällan, kött som kött.

Det står naturligtvis var och en fritt och det kan finnas argument att välja bort kött och mjölkprodukter men att påstå att det är klimatsmart håller inte enligt mig.

Vart jag egentligen vill komma är, hur har uppfattningen om köttproduktionens negativa klimatpåverkan kunnat bli så allmän och dessutom utan att bemötas?

För mig känns det som alltför många har fått den här saken om bakfoten, eller helt enkelt ”accepterar” den allmänna uppfattningen, för om en lögn upprepas tillräckligt ofta blir det till slut en form av sanning.

Inte ens jordbrukets företrädare verkar på allvar våga eller vilja gå emot den här uppfattningen så jag undrar, vem skall sätta ned foten?

ANDERS SUNDQVIST