DELA

Vem har förstört mest?

Några saker som förbryllar människan av idag. Hur kan det vara möjligt att vi idag har politiker som styr landet så man får skämmas? Att vi 2015 har mat och brödutdelning åt folk som lever under den s.k fattigdoms gränsen. Att folk tvingas förnedra sej genom att till allmän beskådning köa för matkassar för att överleva.

Politikerna själva fattas inget utan man höjer lönen utan att någon kan protestera, eller protestera kan man men utan verkan. Det sociala måste utformas så att det inte i gatubilden syns att någon lider nöd och förtvivlan. I ochför sej är det ju bra att det kastas bort mindre mängder mat men livet får inte se ut som det gör idag för mången grund av arbetslöshet vilket politikerna också är skuld till.

Se bara på firmor som av skattetryck stänger eller flyttar utomlands.Man tog en fransk firma att bygga Olkiluoto 3. När borde detta varit färdigbyggt och producerat el? När blir det klart? Vet man att det är hållbart med nytt kärnkraftverk i norr? Vem bygger? Man säger att finsk arbetskraft är dyr och man strejkar ofta. Man säger så här till exempel färjor strejkar och riskerar folks midsommar i skärgården.

Man borde istället säga att politikerna i detta fall landskapsregeringen varit så envisa att någon varit tvungna att strejka. Strejkrätten är det sista vi ska överge. Mediernas sätt att rapportera borde revideras så orsak och verkan kommer fram. Färjor står inte stilla på grund av strejk utanför att landskapsregeringen inte kan eller vill eller saknar förmåga att förhandla

Vem har förstört mest för skärgården, uteblivna vägar, broar, dåliga beläggningar, hot om arbetslöshet, arbetstillfällen ges till utlandet utan att först ge till åländska rederier :Vi behöver inte lyda EUs minsta vink. Det gör inte sydliga EU-länder heller.

Sen kommer vi till lagar gjorda av människor för människor men som människor inte kan tillämpa. Lagen om intressebevakning och magistrater. Frågar man något säger man:Sekretesslagens 92paragraf tillämpas och så stängs dörrar och telefoner.

Man fördjupar sej inte i frågans art eller viktighet för de inblandade utan det är punkt slut .Ska vi ha det så? Ska det finnas insyn och dialog? Ja Jag har under flera år haft djupa dispyter med dessa myndigheter och begärt hjälp av Riksdagens Justitieombudsman med frågor som rört mina äldre nära släktingar och deras tillförordnade intressebevakare samt magistrater, men inte ens Han har makt att komma nån vart med dessa.

Hoppas verkligen att den nya riksdagen med nya krafter tar sej an dessa totala misslyckade lagar och stiftar sådana som är tillämpbara för oss alla som drabbats av de nuvarande..Dagens lag ger möjlighet till brottslighet och oanade mänskoöden. Det var ord och inga visor men allvaret är djup,t och åtminstone jag ser fram mot en bättre värld att leva i och många med mej.

Kurre i Åva