DELA

Vem har företräde egentligen!

Bra rutet Yrkesföraren, du delar ut dom verbala örfilar som jag länge burit på.

Alla ni som stannar vid övergångsställe så fort ni ser en cyklist invaggar cyklister i allmänhet och barn i synnerhet i en falsk tro att bilar stannar/ska stanna.

Ni vållar i förlängningen den olycka/tillbud som är ofrånkomlig när trafikregler nonchaleras och ignoreras.

Återigen: Mariehamns stad, ta bort den inkonsekventa skyltningen om lämna företräde vid vissa cykelövergångar,

ni får cyklister att tro att på dom oskyltade övergångarna är det ok att bara trampa på.

Att förklara hur cykel-bilrelationen enligt lag fungerar är ganska enkelt. När du cyklar är du fordonsförare, när du leder cykel är du fotgängare.

Landskapsregeringen har en hemsida om cykelregler; http://www.regeringen.ax/infrastruktur-kommunikationer/trafiksakerhet/cykel

Bussföraren