DELA

Vem har åsikter i mitt namn?

I slutet av förra veckan blev jag upplyst av en kollega om att någon i mitt namn skriver kommentarer på Nya Ålands webbforum. Orsaken till att personen i fråga informerade mig om detta var att han insåg att kommentarerna inte kunde var mina eftersom de stod långt ifrån mina politiska åsikter. Jag besöker inte själv dylika debattfora så beskedet om att det fanns en annan ”Harry Jansson” som deltog i den åländska debatten kom som en kalldusch. ”Vilka stolligheter förknippas jag med nu?” var frågan jag ställde mig rätt snabbt.

Jag tog kontakt med Nya Ålands chefredaktör Jonas Bladh och han visste mycket väl att det fanns en namne till mig som skrev inlägg. Han förklarade att det kan finnas fler Harry Jansson och att han inte kan göra något åt det. Naturligtvis var det inte ett sådant svar jag var ute efter.
Nya Åland anser ju annars att lagtingsledamöter är offentliga personer och det håller jag helt med om. Men när offentliga personer uttalar sig måste läsaren kunna vara säker på att det är just den offentliga personen som uttalar sig och inte någon annan.
Jag har själv varit chefredaktör och vet att det är mycket jobb som måste läggas ner för att hålla debatten fri från anonyma påhopp. Under min tid som chefredaktör fanns ännu inte denna möjlighet till webbkommentarer som det finns idag. Jag ringde och mejlade vid flera tillfällen offentliga personer för att höra att det verkligen var deras insändare. Med dagens möjligheter till debatt via Internet har möjligheten att slinka igenom kontroller mångdubblats.

Offentliga personer ska dock kunna känna sig trygga i vetskap om att tidningar och andra medier tar sitt ansvar för de diskussionsfora de erbjuder sina läsare. Jag är mest besviken på att Nya Åland bara lät mitt namn missbrukas utan att upplysa mig om förekomsten av en namne. Nya Åland borde dessutom på egen hand ha kontrollerat personens existens. Vet vet vilka proportioner detta kunde ha tagit ifall inte min kollega reagerat?
Det hade annars varit enkelt för Nya Åland att ta kontakt med mig och informerat mig om att jag har en namne (om denne verkligen finns!). Då skulle jag i offentligheten kunna lägga till en initial mellan mitt förnamn och mitt efternamn, så att onödiga missförstånd undvikits.

Kapade identiteter är ett stort problem i dagens IT-värld. Jämfört med andras lidanden framstår förstås aktionen mot mig mer som ett skämt. Samtidigt måste jag ju ställa mig frågan om det verkligen finns en person som sätter ned tid på att få mig att framstå i märklig dager. Får inte Jonas Bladh snart svar på sitt e-post-meddelande till ”Harry Jansson” blir svaret tyvärr ett Ja.
Nu har jag vidtagit åtgärder och kan känna mig ganska trygg. Men är det en känsla som andra offentliga personer kan dela?
Harry Jansson
Lagtingsledamot
Djurvik, Jomala