DELA

Vem har ansvaret för att rädda Medis?

Landskapsandelen till Medis för 2018 har minskat med nästan två tredjedelar sedan förra året. Det är en olycka som likt ett moln ligger över Medis och dess fortsatta öde.

Det hela bottnar i ändrat system att räkna ut landskapsandelarna, som regleras i lag. Om inget görs är penningtilldelningen sådan att mera än hälften av Medis kurstimmar detta år inte är finansierade. Var medveten om hur det här kommer att drabba de anställda vid Medis och hur kursutbudet kommer att se ut i framtiden. Landskapsregeringen bör se sig själv som möjlig att ordna fram de pengar som försvann vid ändringen av landskapsandelssystemet.

Varje människa på Åland vet vilken viktig uppgift Medis har i form av kunskapsspridare, ordnare av socialt umgänge, hälsobefrämjare och därmed sparande på kostnader för vård av människor som utan alla kurser skulle må väldigt mycket sämre.

Kursutbudet har hittills varit rikligt, mycket rikligt. Och kurserna välbesatta. Penningtilldelningen från Landskapet nu tyder på en halvering. Det är orealistiskt att tro att man från kommunalt håll skulle finansiera den bortfallna delen. Kommunerna betalar redan sin överenskomna andel. LR har lovat ”titta på saken och försöka finna en lösning”, men spåren förskräcker och inger föga hopp.

I flera fall har den åländska allmänheten begärt att LR skulle slå till bromsarna, backa något steg och göra om det som gjorts ”fel”. Inte bara se sig själv som oskyldiga och hoppas att någon annan löser saken eller att människorna inte skulle bry sig. Tänker någon göra något åt saken, eller tittar man bara bort. Gör man som senast? Säger: ”Det kom för sent.” Vem stiftade lagen?

Den här insändaren har vi bland deltagare i vår kurs planerat att alla kursdeltagare skulle underteckna – och många i andra kurser också. P.g.a. ärendets aktualitet kom vi överens om att jag undertecknar ensam för att spara tid.

Torbjörn Sjöblad