DELA

Vem fattar beslut?

I en ledare efterlyser Fredrik Rosenqvist från tidningen Åland mer fakta i tomtfrågan. Tomtfrågan handlar om vad Mariehamn helst vill se på den tomt med sjöutsikt där Mariehamns energi har haft sin verksamhet. Vill staden ha ett kabellager och verkstad eller vill man ha en verksamhet som utvecklar staden och ger den nya innevånare som exempelvis ett Högskolecampus.

Vi kan inte annat än hålla med. Ska man fatta ett väl underbyggt beslut behövs en gedigen beredning där olika alternativ undersökts och vägts mot varandra. Energibolagets ledning och styrelse besökte oss i stadsstyrelsen för att berätta om sina överväganden och också i vilken mån man även tagit hänsyn till stadens bästa utöver bolagets bästa. Deras svar tydliggjorde att man inte ens funderat på stadens bästa. Det är bara att beklaga men är också en tydlig signal om att vi i stadsstyrelsen borde bli bättre på ägarstyrningen av våra bolag.

Vad värre är att man från bolagets sida inte kunde svara på våra rimliga frågor. Vi efterlyste en kostnadsuppgift för att flytta eller gräva ned det problematiska ställverket som finns på tomten. Svaret blev att man inte hade en blekaste aning om detta. Efter en viss tvekan blev gissningen att det handlar om flera tiotals miljoner euro. En gissning.

Vår nästa fråga var vad utredningen om alternativa lösningar gett. Ett inte alltför långsökt alternativ är ju att istället flytta det mesta av verksamheten till tekniska verken. Svaret blev att någon sådan utredning eller kalkyl har överhuvudtaget inte diskuterats.

I sin ledare ifrågasätter Rosenqvist varför inte högskolans rektor Jonas Waller inlett förhandlingar med staden om han så gärna vill ha verksamhet på stadens tomt. Det är precis det som skett. Waller besökte stadsstyrelsen för någon månad sedan och visade upp sina planer för högskolan och deras dröm om att få bygga ett Campus vid vattnet i Mariehamn. Stadsstyrelsen var då entusiastisk och alla, inklusive ordföranden för energibolagen, var överens om att det naturliga nu vore att Waller och energibolagets ledning träffas för att diskutera vidare. Något sådant möte har inte kommit till stånd.

Med detta som bakgrund är det tydligt att energibolagets ledning inte fattat sitt beslut med stöd av en god beredning som ser till alternativa lösningar och till stadens bästa.

Slutligen kan man fråga sig om vem som skall fatta beslut som rör en mycket intressant del av Mariehamn där framtida möjligheter för staden kan utvecklas. Ett felaktigt beslut kan låsa områdets användning för många tiotals år framåt.

Är det en handfull personer i en bolagsledning som uppenbarligen mest ser till sitt eget intresse.

Är det en stadsstyrelse som verkar ha en dold agenda då man på några veckors tid går från entusiasm för ett möjligt högskolecampus till entusiasm för ett lager för kabelrullar.

Vi tycker det är rimligt att Mariehamns innevånare representerade av stadens fullmäktige fattar beslutet om områdets framtida användning. Det minsta fullmäktige kan kräva är en fullgod beredning där alternativ har utretts och diskuterats.

JONNY ANDERSEN (LIB)

JULIA BIRNEY (LIB)

LEDAMÖTER STADSSTYRELSEN