DELA

Vem fattade beslutet?

Jag läste i dagens tidning att Lanskapsregeringen inte beviljade Retpack Solution uppskov med betalning av räntor och amorteringar.
Undrar hur de folkvalda tänker egentligen. De som står bakom detta beslut borde mycket väl vara medvetna om att Retpack Solution är ett bolag med stora visioner angående förbättrande återvinningen av pantflaskor, förpackningsmaterial etc. Bolaget har mig veterligen inga inkomster för närvarande och kan troligtvis inte betala. De har däremot en pågående rättsprocess mot det statligt kontrollerade Palpa oy om patentintrång i Retpack Solutions patenterade system.

Genom att tvinga Retpack Solutions att betala i detta läge riskerar Landskapsregeringen att Retpack Solutions försätts i konkurs.
Vem är det då som vinner på detta beslut?
Skattebetalarna vinner inget på att lån inte betalas tillbaka för att myndigheterna har förorsakat en konkurs. Enda som kan känna sig som vinnare är Palpa oy, som först begår patentintrång och sen får hjälp av Landskapsregeringen att komma undan utan straff.

Detta är dock endast mina egna funderingar utan någon större insyn och kunskap i dessa företag och deras handlande. Men men börjar ju i alla fall fundera på om de folkvalda gör det som är bäst för folket.
Jag hoppas dessa beslutsfattare har så mycket råg i ryggen att de träder fram och berättar vem det är som har tagit detta beslut.

Enligt min uppfattning ska man inte rösta på såna personer som motarbetar väljarna samt väljarnas företag. I detta fall dessutom företag som har ett miljötänkande som vi inte innan sett maken till.

Kjell Holmström