DELA

Vem får delta i den offentliga debatten?

Jag får tacka Anders Gustavsson för den sakliga repliken till min insändare om mobbing /”skvallra för mamma”.

Det är onekligen svåra saker. Både vad man får göra och skriva, och hur man kan bete sig när någon skrivit en annan åsikt än man själv har.

AG missuppfattade däremot att jag skulle ha talat om ”dessa hatare inom vänstern”. Uttrycket var inom ett citat av det, som signaturen ”Anonym” skrev. Vi inom Åländsk Demokrati har nog upplevt mobbning från flera partier.

AG tar upp problematiken på detta sätt: ”Exempelvis poliser måste i det privata agera så att förtroendet för poliskåren inte rubbas. För personer inom skola, socialtjänst, vård med mera gäller även att de ska bemöta alla personer jämlikt. Om en sådan person uttrycker exempelvis uttalat rasistiska åsikter är det skäl att fråga sig om den personen är lämplig för sitt yrke.”

Frågan är om det verkligen gäller samtliga personer exempelvis inom en skola? Skall ingen av dem ha en chans att kunna delta i den offentliga debatten i olika frågor? Jag kan förstå om det gäller rektorer och polischefer.

Låt mig ta ett exempel. Inför senaste val var det en lärare, som tog en av våra insändare som exempel i undervisningen. Läraren uttryckte sig nedlåtande om vår förmåga att skriva och vår intelligens och sade att jag borde gå om grundskolan. Där hade läraren ett logiskt fel. Jag har aldrig ens gått i grundskola. Den fanns inte när jag gick i skolan.

Läraren var själv uppställd i valet, och vi ansåg då att läraren hade överskridit gränserna och gick till ”mamma” för att göra en anmälning. Detta gällde inte åsikter, som framförts i sociala medier utan ex kathedra. Anser AG att denna anmälan var felaktig? Jag kan trösta AG med att det inte var en representant för vänstern.

Sedan har vi ett mer aktuellt exempel. En person kallade någon för ”rasist” på social media. Varken jag eller den det berör hade en tanke på att ”skvallra för mamma” av denna orsak. Men personen råkar arbeta inom omsorgen och försummade för en tid sedan ett klientbesök, till personen som denne kallat ”rasist”.

Ska man då tro att det berodde på något annat, eller på att personen anser den vårdbehövande vara ”rasist”. Jag anser att en anmälan borde göras. Som sagt, inte för invektiven på facebook, utan på vårdbehövande inte längre känner sig säker på att få den omsorg som denne är i behov av. Hur ser AG på detta? Anmälan eller inte?

Jag är nog medveten om att det finns nätmobbare inom alla partier. Vi är inget undantag, men jag har alltsedan valmansföreningen grundades tagit upp detta problem internt. Vi är absolut inte felfria, men mitt mål är att vi skall sköta oss bättre än alla andra.

Om vi lyckats får andra bedöma.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati