DELA

Vem betalar kabeln

Beslutsunderlaget borde ha innehållit varaktighetsdiagram, det vill säga visat effekttopparna över i tid. De borde också ha visat toppeffektuttagen från stadens elverk (MSE) och Ålands Elandelslag (ÅEA).
ÅEA’s toppeffekt ligger runt 40 MW medan MSE har c:a 20 MW. Årsförbrukningen hos ÅEA är c:a 160 000 medan den hos MSE är c:a 110 000 MW MWH.
Skulle ÅEA ha samma förhållande effekt/energi som MSE skulle ÅEA’s toppeffekt vara c:a 30 MW. Belastningen till Kraftnät blir då 50 MW förluster, totalt c.a 55 MW. Då räcker dagens reservkraft, kabel och turbiner åtminstone 10 – 20 år till. Med styrning av toppeffektuttaget betydligt längre.

Trots allt stiger priset procentuellt mer för kunderna i MSE’s nät?? Det är inte rimligt, de konsumenter som står för ökningen av toppeffekten som borde betala huvudparten.
För att råda bot på obalansen måste taxorna från Kraftnät till elbolagen omformas så att toppeffekten betalas enligt verklig kostnad, dessutom så att det blir en dämpning av topparna..
Därtill finns i staden elproduktion ( Mariehamns Bioenergi) c:a 2 MW, det finns också reservkraft i på olika ställen så att MSE i en krissituation klarar sig med c:a 15 MW i toppeffekt. Det borde ha en spegling i vad MSE betalar för effektuttaget till Kraftnät.
Lennart Isaksson (M)