DELA

Vem betalar för idrottssatsningar?

Jag ställer mig frågan vem betalar för stadens planerade satsningar på utökade idrottsanläggningar.

Rimligtvis betalar kunderna hyra för anläggningar, men det är få anläggningar som kommunen driver som är neutrala för skattebetalaren. Det betyder att pengarna måste kompletteras från andra inkomster. I frågan om WHA eller Idrottsparken, som idag är en kombinerad friidrotts- och fotbollsanläggning, är det så att vi skattebetalare ska betala 1,2 till 1,6 miljoner euro.

Vad får vi skattebetalare för det? Jo, fotbollsplanerna i Västernäs blir en friidrottsarena, samtidigt som Idrottsparken försvinner för att ge plats åt en fotbollsarena.

Som ägare av en anläggning har man alltid driftkostnader. Driftkostnaderna för att hålla igång dessa anläggningar kommer säkert att öka. Uppvärmningskostnader (60 000/år) för en fotbollsplan är inte gratis, byte av konstgräs vart sjunde år kostar sammanlagt cirka 90 000 € årligen. Att ha flera anläggningar förändrar säkert driftkostnaderna, men vad blir det att kosta för skattebetalarna i Mariehamn? Var ska man skära istället?

Landskapsregeringen har beviljat ett bidrag som är stort. Men det bidraget gäller bara engångskostnaden, inte driftbidrag. Så kommer man att ta in dessa kostnader som avgifter eller kommer man att låta skattebetalarnas pengar stå för detta?

Givetvis står skattebetalarna för merparten av dessa kostnader, så grattis alla som betalar skatt i Mariehamn, ni får mer fotboll för er skatt. Men ni samtidigt mindre av något annat, till exempel nattpersonal inom vården, speciallärare eller mindre öppet på biblioteket.

BJÖRN-ERIK ZETTERMAN
MARIEHAMN