DELA

Vem bestämmer om gravarna?

Släkten och släkthistoria är viktig för mig, och något som jag tycker att man ska bevara. Jag hälsar ofta på mina släktingar på gravgården och tycker om att få pyssla om deras gravar, men det verkar bli ett slut på det nu då en äldre släkting bestämt att gravarna ska tas bort vilket jag tycker är mycket tråkigt.

Jag har erbjudit mig att överta ansvaret och den ekonomiska biten som medföljer gravarna men fått till svar att det inte är möjligt då den äldre släktingen vägrar ge ansvaret vidare och jag tycker att det är märkligt hur en person i släkten kan bestämma en sån sak.

Om hen själv inte vill handha ansvaret över graven borde det då inte vara självklart att någon annan villig släkting får ta över ansvaret och den ekonomiska biten som följer med graven framom att hela graven utplånas och i synnerhet då inte alla är tillfrågade?

Den äldre släktingen påstår att hen talat och kommit överens om detta med sina kusiner men utelämnat sitt eget yngre syskon att få vara med och att ha en åsikt i frågan. det hör väl ändå till god kutym att fråga alla.

Jag är också rakt nedåtstigande släkt med dem om än yngre generation.

Hur är det möjligt att en person kan ha bestämmanderätt över övriga inom släkten om en grav ska vara kvar eller försvinna?

ANONYM

 

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Bästa Anonym.

Mariehamns församling kan inte ta ställning i anonyma ärenden, men i allmänhet kan konstateras att vi följer Kyrkolagen och Begravningslagen. Enligt Kyrkolagens 17 kap 3 § kan kyrkorådet förordna en ny innehavare av gravrätten om de närmaste arvingarna till den avlidne som först gravsatts i graven inte har kunnat komma överens om innehavet av gravrätten. Därför ber vi Er att ta kontakt med undertecknad som är ordförande i kyrkorådet för att ärendet kan komma vidare.

MARIA PUSKA

KYRKOHERDE