DELA

Vem är försörjare?

På 90-talet jobbade jag på ett kontor. Löneräknaren gjorde en jämförelse mellan de kvinnliga och de manliga anställdas löner. Direktörernas (alla var män förstås) och städarnas (kvinnor, givetvis) löner lämnades utanför jämförelsen. Det visade sig att de manliga anställdas medellön var ca 5.000 mark (ca 845 euro) högre än de kvinnliga anställdas. Varför?

Ett slags svar fick jag en tid senare när en man nyanställdes. Han fick direkt högre lön än någon av kvinnorna på samma avdelning, där alla hade likvärdiga arbetsuppgifter. Då jag ifrågasatte det fick jag som svar: ”Han måste ju få en högre lön, han är familjeförsörjare.” Familjeförsörjare. De kvinnliga anställda på avdelningen jobbade väl bara för sitt höga nöjes skull.
Jag tror faktiskt att det är en orsak till att män automatiskt tycks få högre begynnelselöner. Man har fortfarande i sig det gamla tänkesättet att män försörjer familjerna. Men så är det ju inte mer, och så har det inte varit på många, många år.

Jag hoppas verkligen att Tehyiterna orkar fortsätta kämpa för mera jämställda löner.
Tröttviksmor