DELA

Vem är det som inte förstår att personalen är ÅHS bästa resurs?

Bra Johnny Nordman, jättebra!
Det var raka besked du gav i din förklaring till uppsägningen från ÅHS. Samtidigt fick vi en bekräftelse på vad många av oss befarat – det är riktigt illa ställt. Och det blir tydligen värre.
Det byggs och byggs, det kostas på med fin utrustning, det finns allting i stort sett som behövs för en mycket god vård inom ÅHS och Åland centralsjukhus. Förutom det absolut viktigaste, tillräckligt med kunniga och specialiserade läkare, samt trivsel och god omvårdnad om personalen. Där finns förmodligen också svaret på varför så många av våra duktiga läkare de senaste åren lämnat ÅHS för den privata vården.
Vem i herrans namn är det som inte fattar att personalen är ÅHS:s viktigaste och största resurs?

Är det ledningsgruppen? Är det ÅHS styrelse? Är det landskapsregeringen, lagtinget? Jag är rädd för att det mer eller mindre är samtliga.
Det är knappast konstigt att vi vanliga gräsrötter, med egna erfarenheter av den allmänna sjukvården, blir förbannade när våra ledande politiker lägger så mycket kraft och resurser på golfbanor, Föglötunnlar och Skarven-affärer, och samtidigt kräver oresonliga nedskärningar inom vården.
Vad är viktigare i ett samhälle som vårt, en kringfluten liten övärld, är en fungerande sjukvård? Inte är det golfbanor i alla fall.
Ortopeden Johnny Nordman orkar inte ensam göra tre läkares arbete. Det är väl lätt att förstå, han är en mycket duktig och trevlig läkare, men ingen övermänniska.

Jag hoppas alla berörda förstår vad det betyder när han så bestämt sätter ner foten, det är en mycket kraftfull markering som måste tas på största allvar.
Det är kris bästa landskapsregering, så snubbla inte på mattkanten nu och bryt lårbenshalsen! Det finns ingen som opererar och lappar ihop er, att med brutet lårben tvingas flyga till Åbo eller Uppsala är ingen sinekur, jag lovar! Då gäller det att vara mer än smärttålig.
Johnnys förslag om en särskilt ortopedienhet är mycket bra, vi blir fler och fler som behöver nya knäleder, höftleder och andra ortopediska ingrepp. Vi åldras och ledförslitningar gör oss handikappade och mera hjälpbehövande. Med sådan specialistvård hemma på Åland klarar vi oss längre på egen hand i samhällslivet. Det påverkar också samhällsekonomin positivt, eller hur?

Till sist är det bara att be en vacker bön att man själv hålls stadigt på benen och inte bryter sönder sig, samt att de som makten haver inser hur illa det är ställt inom delar av den åländska sjukvården och handlar nu.
Det är för tryggheten i en fungerande sjukvård, åldringsvård och bra skolgång för våra barn som vi vanliga ålänningar betalar vår skatt utan knot, inte för nya golfbanor eller tunnlar under vattnet.
Maj-Len Lindholm