DELA

Veikkausfrågan fortsatt viktig

I Nya Ålands rubrik i måndagens tidning om att förslaget till ny lotterilag sannolikt ges till riksdagen på torsdag kan man få en bild av att arbetet med att få Veikkaus tillbaka till Åland skulle vara begravet. Så är det inte, utan det är precis som jag svarar i det återgivna citatet i artikeln:

”Jag tror att när man får den här lagen godkänd så kan vi lägga ännu mer krut på att få tillbaka Veikkaus till Åland.”

Den nya lotterilagen handlar inte om Veikkaus möjligheter att bedriva spel på Åland. Även om frågan är en lotterifråga är det viktigt att inte nu blanda ihop de kommande ändringarna av lotterilagen. Lotterifrågor är åländsk behörighet enligt självstyrelselagen och man kan inte i lotterilagen ensidigt bestämma vad som ska gälla på Åland.

 

Däremot har lotterilagen, som riksdagen ska börja behandla, avgörande betydelse för Paf:s möjligheter att fortsätta erbjuda spel åt finländare också utanför Åland. Att säkerställa det har naturligt varit mitt huvudfokus eftersom Paf i praktiken finansierar en stor del av tredje sektorn på Åland med 15 miljoner euro per år. Paf:s kunder på den fastländska marknaden är viktig för bolaget och bolagets möjlighet att generera medel som på Åland används till kultur, idrott, barn- och unga, social verksamhet och annan allmännyttig verksamhet, exempelvis sjöräddning.

 

Paf:s möjlighet att fortsätta verka i fasta Finland är i praktiken en ödesfråga för bolaget. Därför är frågan så oerhört viktig för Åland och revisionen om lotterilagen handlar om just sådana saker, men tyvärr inte om Veikkaus möjligheter att komma tillbaka till Åland.

Eftersom lotterilagen reglerar spel i fasta Finland, inte på Åland, har det varit viktigt att inte blanda ihop de två frågorna och det är heller inte ett nollsummespel.

 

Ändå ser jag den här ändringen av lotterilagen som ett steg på vägen i arbetet att förhoppningsvis få tillbaka Veikkaus till Åland. För ingen, inte heller Veikkaus, kommer göra något så länge den här lagstiftningen inte är godkänd av riksdagen. Då den är godkänd av riksdagen finns sedan arbetsro och möjlighet att börja hitta nya lösningar. En sådan lösning kommer också hänga på Veikkaus egen vilja att komma tillbaka. Det kan vi inte politiskt bestämma, bara skapa förutsättningar för.

Jag vill ju säkerställa att PAF kan fortsätta verka samtidigt som Veikkaus skulle komma tillbaka till Åland, inte riskera båda sakerna genom att blanda ihop dem.

 

Det är alltid redaktionen som sätter rubriken, vilket jag har full respekt för, men på basis av vad jag sa i mina citat tycker jag inte rubriken riktigt återspeglar det. Åtminstone var det inte det som var mitt budskap. Mitt budskap är tydligt att arbetet med att få Veikkaus tillbaka till Åland fortsätter och att vi kan sätta in nästa växel med det då den här lagändringen, som handlar om helt andra saker, är godkänd.

MATS LÖFSTRÖM

ÅLANDS RIKSDAGSLEDAMOT