DELA

Veckans stora nyhet

Jag vill gratulera Nya Åland till ”avslöjandet” om att undertecknad under tre månader lyft en 5 (fem) procent för hög lön som lagtingsledamot. Det intresserar säkert allmänheten att få veta att det även inom byråkratin inträffar dylika gigantiska misstag!

Ärligt talat utgick jag från att tidningen – efter att ha hört bakgrunden till den felaktiga utbetalningen och beskedet om att allting redan är reglerat – skulle nöja sig med detta. Men det är klart: den anonyme tipsaren skulle ju ha blivit besviken och vi politiker har tydligen som sidouppdrag att fungera som allmänna spottkoppar.
Det sista är något Nya Åland gärna bidrar med att förstärka när minsta tillfälle ges – i alla fall om det gäller ”rätt politiker”. Det sistnämnda bekräftas t.ex. av tidningens presentation av hur lagtingets förmåner använts.

För att Nya Åland skall misslyckas med det förmodade uppsåtet om att framställa händelsen som ett medvetet agerande från min sida ger jag följande kommentar:
Det femprocentiga lönetillägget (ca. 175 euro) har ända sedan november 2007 varit en del av min LT-lön i egenskap av ÅF:s gruppordförande. Tillägget framgår dock inte ur lönebeskedet utan där återfinns allt under kategorin ”lagtingsmannaarvode”.
När jag i maj i år skriftligen meddelade om byte av partigrupp hade jag inte en tanke på nämnda tillägg eller behovet om att särskilt begära justering av lönen, något som villigt erkännes. Men som kanske alla förstår så är ju ett partibyte i sig så pass omvälvande och uppmärksammat att dylika vardagsting får stå i bakgrunden.

Till sist vill jag upplysa Nya Åland om att det i lagtingets regelverk förutsätts att det är den berörda LT-gruppen, i detta fall Ålands Framtid, som skall meddela de löneansvariga om byte av gruppordförande.

Harry Jansson
Ingenstans i den korta och mycket sakliga nyhetstexten i gårdagens Nya Ålands antyds att Harry Jansson skulle ha gjort sig skyldig till något. Lagtingsdirektör Susanne Eriksson tar på sig skulden för misstaget. Men var och en läser tydligen in det man vill i en text.
Litet intressant är det i alla fall att ett partibyte kan leda till inbesparing för lagtinget.
Harriet Tuominen
opinion