DELA

Veckans fake-news

Det händer ibland att man tycker att tidningar vinklar nyheter, eller inte tar upp ”viktiga saker”, men det kan nog ibland bero på olika uppfattningar. Men en lokaltidning har alltid krav på sig att ändå rapportera något så när objektivt även i politiska frågor. Det är inte reporterns åsikter, som ska rapporteras i tidningen.

I onsdags hade vi en remissdebatt om vindkraftsstödet om 17,2 miljoner euro, som regeringen vill ge till vindkraftsindustrin. I värsta fall till ett enda företag. Samma regering och samma lagting, som inte ville sänka kommunalskatten för fattigpensionärer häromdagen. Felaktig prioritering anser jag.

Det var sju anföranden i debatten varav fem var för stödet och två var emot. Trots detta skriver tidningen ”Lagtinget var ovanligt samstämmigt” och sätter rubriken ”Lagtinget enigt i vindkraften”.

Detta är alltså en ren lögn, eller fake news på nysvenska. Artikeln var enligt Nyan signerad Fredrik Fellman (?!).

STEPHAN TOIVONEN

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Tre oppositionspartier uttalade sig i frågan om vindkraftsstödet, och av dem var två positiva till landskapsregeringens förslag. Det innebär att lagtinget var mer samstämmigt än vanligt.

FREDRIKA FELLMAN
NYA ÅLAND