DELA

Vd:s roll att ha åsikter

Ålands Radio & Tvs vd Agneta Mattsson anser att det inte är hennes roll att berätta hur hon ser på en uppdelning av public service-bolaget i en produktions-och distributionsdel med skilda styrelser. Eller vad det innebär om TV-avgiften byts mot en media-avgift av skattenatur, vilket står i regeringsprogrammet. Jag anser att det visst är det hennes roll att ha åsikter om detta, och dela med sig av sina visioner angående ålänningarnas public servicebolag. Speciellt när hon får en direkt fråga från en journalist.

Nu handlade min insändare inte om Mattsson, utan var till största delen en hyllning till den viktiga samhällsbärande funktion ÅRTV har genom sin roll som enda verkligt oberoende mediakanal på Åland. Tidningarna valde att bild- och rubriksätta så jag förstår att mitt fokus inte framgick vid en första anblick. För jag tror vi egentligen har samma mål. Jag efterlyser, likt Mattson, att man prioriterar uppgraderingen av Smedsbölesändaren och jag utgår ifrån att man även går vidare med upphandlingen av redigerings-och utsändingsmjukvara, något som ju fanns med i budgeteringen redan för några år sen.

Vidare skriver Mattsson att jag ”torde känna till att ÅRTV i skrivande stund inte fått in någon offertförfrågan” om att TV-sända lagtingsdebatter. Som fd journalist har jag dubbelkollat uppgifterna med lagtingsdirektören och ÅRTVs tekniska chef som styrker det jag skrev. Jag ställde mig också frågande till att man inte återsänder Yle Teema, som tex i somras visade Stormskärs-Maja i en ny version i HD-kvalitet. En riktig pärla! Mattsson skriver att kanalen ”absolut inte är gratis, det tillkommer upphovsrättskostnader och andra kostnader för överföringen.” Detta stämmer inte riktigt heller. Som vd för ÅRTV borde Mattsson mycket väl känna till att YLE skänker ALLA sina kanaler till Åland. Det kostar alltså 0€ i upphovsrätt. Det tekniska är inte särskilt avancerat heller. Ålcom tillhandahåller en fiberlänk från stan till Smedsböle som bland annat används för Ålandskanalen. Att även koppla in YLE Teema på denna länk skulle enligt uppgift kosta runt en hundring per månad. En struntsumma med tanke på den stora nyttan och nöjet för TV-tittarna.

Jag har absolut inget personligt emot Mattsson. Tvärtom vet jag att hon är ödmjuk, pålitlig, noggrann och duktig. Detsamma kan dessvärre inte sägas om delar av styrelsens arbete under förra mandatperioden. Nå, återigen. Nu tar vi nya tag (förlåt liberalerna igen för sloganlån…) och jag och min partigrupp kommer gärna på studiebesök till ÅRTV för att konstruktivt lyssna och diskutera.

Tony Wikström (S)