DELA

Växer landsbygden på Åland så den knakar?

Centern har ett ansträngt förhållande statistik just nu eller åtminstone är de rejält besvikna på vad den visar.

Man inleder sin kampanj med att från högsta möjliga Centerhåll, citerar en okänd men enligt partiledaren för Centern, väldigt klok och opolitisk person. Den kloka personen säger ”Att så kallade enkäter är ingenting att lita på”. Sedan fortsätter man i centerkretsar att ifrågasätta allt från frågorna i enkäten, till urvalsmetoden av deltagare (tydligen har ÅSUB ett åsiktsregistrering som används vid enkäter) till att de 1476 svaren är för litet urval att dra slutsatser från.

Att inte Centern tar tydligt avstånd till sådana här populistiska knep (det är Trump nivå på det), gör att man funderar på om Centern håller på att tappa sin demokratiska kompass.

Sedan sätter Centern in växel två och börjar producera egna ”statistiska” utredningar som passar deras agenda bättre. Runar Karlsson skriver att landsbygden växer så den knakar och för att få till det så väljer han att utgå från 1980, sedan buntar han ihop hela landsbygden i en grupp.

Han ”glömmer” bort skärgården. I alla fall, jag bestämmer mig för att se på statistiken från ÅSUB och då förstår jag mycket bra varför han väljer 1980.

Jag frågade Runar varför just 1980 och fick svaret att han anser att man måste ”bygga tillräckligt lång tidsperspektiv för att undvika temporära förändringar. Tydligen är den gränsen 37 år enligt Runar. Detta tankesätt saknar förstås all typ av vetenskaplig förankring, självklart kan man ha kortare tidsintervall för att analysera befolkningsdata.

Tar man istället statistik från år 2010, så har visserligen Åland växt men det är främst tre kommuner som gjort det, Mariehamn och vad jag skulle kalla deras ”förorter” Jomala och Lemland. Dessa har vuxit med 998 personer, samtidigt har skärgården sjunkit med 131 personer och landsbygden har växt med 109 personer. Går man tillbaka ytterligare fem år tillbaka så ser man att tillväxten har avtaget i samtliga tre områden.

Det visar att ”flykten” från små kommunerna till centralare orter har redan börjat och trenden kan man se tydligt ända sedan år 2000. Dvs urbaniseringen har tyvärr slagit till på Åland. Dvs ålänningarna har flyttat till ”centralorten” och dess närhet trots att vi har 16 kommuner.

Nästa frågeställning är hur ser det om man tittar på ålderskategorier. Detta borde varar relevant när man som kommun skall planera infrastrukturen.

En fråga till Centern; vilken eller vilka ålderskategorier växer respektive minskar på landsbygden (Finström, Geta, Eckerö, Hammarland, Saltvik, Lumparland) om man delar in dem i a) 0-19 år b) 20-39 år c) 40-59 år d) 60-79år e) 80+ ?

Mats Adamczak