DELA

Vattnet då, landskapsregeringen?

För 1,5 år presenterades ett förslag till vattenlag för lagtinget. Förslaget tog fasta på EU:s vattendirektiv som förtydligats genom den så kallade Weserdomen. Detta är Åland bundet att följa redan idag, men ändå finns ett stort politiskt motstånd. Faktum är att vattnen runt Åland inte mår bra, alls. Inget av områdena har en god kvalitet (!) Därför torde det vara bråttom och viktigt att göra något åt det. Enligt förslaget, och det som redan gäller, måste befintliga verksamheter såsom jordbruk och fiskodling påvisa att man minskar sina utsläpp och miljöpåverkan, genom minskade utsläpp eller kompenserande åtgärder. Nya verksamheter måste vara helt hållbara, och inte bidra till försämrad vattenkvalitet alls. Det är ganska tufft. Men menar man allvar med att Åland ska vara helt hållbart år 2051 är detta något som måste till. Nu. Inte sen.

När det nya partiet Hållbart initiativ fick plats i regeringen Thörnroos kände jag och många andra en viss skepsis. Skulle den i övrigt supertrevliga och duktiga hållbarhetsministern Alfons Röblom mest fungera som en grön galjonsfigur för den brokiga regeringssamlingen, eller skulle man få se en omställning på riktigt? Nej och nja. Jag anser att det inte räcker. Inte jämfört med målen och utmaningarna. Visst är det bra med satsningar på utbildning, forskning och deltagande i internationella projekt. Visst är det bra att man uppmuntrar företagen själva att komma med förslag till hur dom kan bli grönare. Visst är det bra med fler laddstationer, solparker och elbussar (så småningom). Men vattnet då? Det som många politiker lyft i valrörelse efter valrörelse. Och det ålänningarna själva tycker är en av de viktigaste frågorna, näst efter välfärden såsom vård/skola/omsorg.

Jag hade hoppats att Röblom från dag ett hade lyft upp vattenlagen och havsplanen så fort han fick chansen. Dessa om några är hållbara initiativ. Men i budgeten nämns inte detta knappt alls. Landskapsregeringen skriver att man vill:

  • Säkerställa tillgång till vatten av god kvalitet och hållbar vattenhushållning för alla typer av vattenanvändning. I arbetet ingår att säkerställa skydd, tillgång och kvalitet i vattentäkter och andra vattenförekomster.

Säkerställa lagstadgad och vetenskaplig uppföljning och övervakning av grundvatten, sjöar, kust- och havsområden för att möjliggöra en sammanhållen helhetsbild, bedömning av vattenkvaliteten och dess förändringar samt väsentliga faktorer som styr detta.

Det låter ju hoppfullt, men inte särskilt konkret. Hållbart initiativ har berättat på Facebook att havsplanen ska snart ska ut på en ny remissrunda. Gott så. Men vattenlagen då?

TONY WIKSTRÖM

Socialdemokraterna