DELA

Vattenbiologens roll?

Miljöbyråns vattenbiolog följer nu den ena experten efter den andra i hasorna och får facit på det arbete han borde ha påbörjat för 15 år sedan.

De av landskapet övervakade verksamheterna vid Ålandskomposten och fiskodlingen i Guttorp har tillåtits förstöra Träsket och 15 hektar lekvatten före Lumparn.

En uppskattning av kostnaderna för restaurering av träsket Träsk uppgår till en halv miljon euro. Vad har vattenbiologen lärt sig genom åren?

Samma vattenbiolog sitter ordförande i Byggnadstekniska nämnden i Sund och slåss nu med näbbar och klor, mot kommunens tjänsteman, för att bevilja byggnadslov för ännu en icke godkänd och hafsig anläggning vid Ålandskomposten, som saknar miljötillstånd, saknar verksamhets- och byggnadsplan, saknar planer för lakvatten, och saknar planer för avsättning av kompostmassorna.

Ingen har i dag någon koll på hur mycket näring som rinner från Ålandskomposten till träsket Träsk, och ingen Miljökonsekvensbedömning har gjorts.

Carina Karlsson

Benny Klingberg

Torsten Mattsson