DELA

Vätgasproduktion – verklighet eller fantasi?

Läste häromdagen två artiklar i mitt nyhetsflöde, som nämnde ”vätgas”.

Affärsvärlden hade en artikel med rubriken: ”Ståljätten tror inte längre på vätgas.”

De skrev att Geert van Poelvoorde, europachefen för världens största stålföretag ArcelorMittal, säger att vätgas inte är ett realistiskt alternativ i Europa – trots miljardsubventioner. Artikeln bygger på en intervju i den belgiska affärstidningen Trends.

Ståljätten ArcelorMittal ifrågasätter även vätgasens konkurrenskraft och han säger: ”Det finns ingen rimlig affärsplan som gör vätgas lönsamt.”

Stålchefen går så långt att han säger: ”Vi kommer inte att kunna använda vätgas eftersom vi då kommer att skjuta ut oss fullständigt från marknaden som en katapult.”

Subventionerna räcker inte hävdar han.

ArcelorMittal har beviljats miljardbelopp i offentlig finansiering. Inom ramen för EU:s gröna giv har unionen ställt fram 430 miljarder euro i finansiering för vätgas över en tioårsperiod.

Trots dessa stöd väljer ArcelorMittal att undvika vätgas för sina europeiska anläggningar.

Han berättar att ArcelorMittal har bordlagt planer för en pilotanläggning där vätgas används. Konsortiet bakom satsningen har fallit sönder då det saknas trovärdiga lönsamhetskalkyler.

Bolaget har även erhållit subventioner på 450 miljoner euro för sina stålfabriker i Spanien, men även detta konsortium har kollapsat då det krävdes åtta miljarder euro.

På Åland talar de lokala lobbyisterna Ilmatar och OX2 sig varma för vindkraft och vätgas, som nyckeln till sina projekt.

En lokal tidning hade samma dag rubriken ”Åland fick besök av klimatexperter”

Där kunde vi läsa att experter från nio öar samlades på Åland förra veckan. Temat för forumet var vätgas och socioekonomisk utveckling. Bland föreläsarna fanns lobbyisterna Ilmatar och OX2.

Man måste ställa sig frågan när dessa två världar kommer att mötas. Fantasivärlden och verkligheten.

I mars föreslog infrastrukturminister Camilla Gunell (S) att Vårdö borde fundera på om de hade lämpliga marker för vätgasproduktion. Visst. Vårdö finns i verkligheten, men var finns ministerns tankar om vätgasproduktion när europachefen för världens största stålföretag säger att vätgas inte är ett realistiskt alternativ i Europa – trots miljardsubventioner? Är de inte bara fantasier?

STEPHAN TOIVONEN