DELA

VAT nummer för åländska företag – NU!

Skatteundantaget kom till i samband med Finlands inträde i EU för att säkerställa en kontinuerlig färjetrafik till och från Åland. Utan undantaget är skattefri försäljning ombord omöjlig.
Myntets baksida är det att alla företag på Åland som idkar handel över landskapets gränser lider av extra byråkrati och kostnader. I handeln mellan Finland och Åland tillämpas en förenklad skattegränshantering där det åländska företaget en gång per månad redogör för alla inköp och försäljning över gränsen till tullen.

I handeln med övriga EU måste varenda försändelse SAD förtullas skilt för sig. En operation som tar från en halv till en timme för en som är van. För värdefulla enstaka försändelser så har det här en mindre betydelse men för en företagare som dagligen säljer varor värda mellan 50 – 200 € så är det en omöjlighet.
Det efterlyses nya företagare på Åland. Alla kan inte vara sysselsatta inom tjänstesektorn, turism eller vara beroende av den lilla åländska marknaden. Vi har många exempel på Åländska företag som givit upp och flyttat sin verksamhet utanför skattegränsen. I Finland bor ca 5 miljoner människor.

Vår svenska närmarknad som är dubbelt större är i praktiken utesluten.
Vi måste kämpa för att även åländska företag skall kunna använda sig av VAT-nummer för att kunna kunna konkurrera på lika villkor som konkurrenter i Finland och Sverige. Alternativet är utflaggning av företag till t.ex. Estland med lägre mervärdes- och inkomstskatt och utan handelshinder.
Nils Manelius,
Obunden Samling