DELA

Västra Saltviks FBK behövs

Runar Karlsson uttalar sig i Nya Åland om planeringspengarna för brandstation i västra Saltvik. Han säger att pengarna blir liggande utan att användas. Det måste i så fall vara Runar Karlssons personliga åsikt. Runars åsikt speglar vare sig kommunstyrelsens eller fullmäktiges beslut.
Fullmäktige beviljade pengar för planering av en ny brandstation. I respekt för fullmäktiges beslut skall då en sådan planering utföras och ett kostnadsförslag tas fram. Orsaken till att fullmäktige inte godkände anslaget för byggande av en ny brandstation var att det fanns oklarheter i budgettexten. Totalkostnaden och bidragen saknades i detaljbudgeten. Enbart nettoanslag fanns angivet. Netto för kommunen var anslaget på 340000 euro, med en avskrivningstid på 40 år blir den årliga kostnaden 8500 euro eventuella räntekostnader. Tror inte att Saltviks ekonomi står och faller med det!

En brandkår levererar så mycket mera än en brandbil med 5 man som rycker ut vid olyckor. Genom att det finns en brandstation grundläggs intresset för att gå med i brandkåren, i dagsläget har Västra Saltviks FBK 25 aktiva medlemmar 10 ungdomar. Tro inte att de flyttar till vare sig Östra Saltviks FBK eller Finströms FBK om Västra Saltviks FBK läggs ned som ju alternativet blir om ingen ny brandstation byggs.
För att verka i en brandkår behövs utrymmen och vettigt tidsenlig utrustning. Det som driver folk att vara med i brandkåren är att man kan delta i utryckningarna. Detta förutsätter att man bor eller arbetar nära stationen.
Runar säger att kommunen inte har råd att bygga brandstation och hålla kåren med brandbil. I själva verket har inte kommunen och brandkårerna råd att tappa 25 brandkårister. Alla som arbetar frivilligt behövs i dagsläget.
Ungdomsarbetet som brandkåren utför sparar pengar för kommunen då det erbjuder verksamhet för ungdomar som inte nödvändigtvis vill idrotta. Ungdomsarbetet gör kåren naturligtvis i förhoppningen att locka ungdomarna att bli brandkårister. Varje räddat liv eller hus betalar mångfalt tillbaka mer än det kostar.

Orsaken till att vi har många brandkårer och brandstationer på Åland är just det faktum att vi förutom i Mariehamn har enbart frivilliga brandkårer. Till och med i Mariehamn anser man att det skall finnas frivillig brandkår då ordinarie kåren har en relativt liten styrka.
Det gäller att komma ihåg den dåliga ekonomin i alla beslut, speciellt då skattesatsen skall fastställas! Liberalerna i Saltvik stöder fullt ut att det byggs en brandstation i västra Saltvik.
Ha en God Jul och ett gott säkert Gott Nytt År
Jan Lindgrén
för Liberalerna i Saltvik