DELA

Väsentliga skillnader mellan FCÅ och IFK-I

Några kommentarer till Hammarlands IK:s beslut att inte fortsätta finansiera FC Ålands verksamhet, eller egentligen Hammarlands kommuns synpunkter på att man borde jämföra FC Åland (FCÅ) med IFK Mariehamn Ishockey (IFK-I). Det finns flera väsentliga skillnader mellan FCÅ och IFK-I. FCÅ har uttryckligen till uppgift att se till att ungdomarna i Hammarland skall ha möjlighet att spela fotboll. Hammarlands IK har ett direkt inflytande över alla beslut som fattas i FCÅ. Det är föräldrar från bl.a. Hammarland som driver verksamheten i FCÅ och FCÅ bedriver sin verksamhet i bl.a. Hammarland.

För att uttrycka detta i kommunala termer så fungerar FCÅ på samma sätt som ett kommunalförbund för Hammarland, Finström, Saltvik och Sund. Hammarlands kommun är medlem i flera kommunalförbund, bl.a. Södra Ålands Högstadiedistrikt och De Gamlas Hem. Inget av dessa två kommunalförbund har någon verksamhet i Hammarland men ändå är det naturligt att man är med och finansierar verksamheten. Lika naturligt är det att Hammarlands kommun inte betalar något bidrag till Mariehamns stad för att man sköter snöplogningen av gatorna i staden trots att en del hammarlänningar ibland kör på dem.

Håkan Lundberg