DELA
Foto: Privat

Varubodens planer på Möckelö hotar omistliga naturvärden – hur agerar våra politiker?

Varuboden planerar att exploatera så gott som hela grönområdet norr om S-markettomten på Norra Möckelö för att bygga en betydligt större S-Market. I skrivelser både till Varuboden och till Jomalas kommunpolitiker har de närboende vänt sig emot dessa planer och föreslagit andra lösningar. Grönområdet är betecknat som ”Område för närrekreation (PN)” i delgeneralplan för Möckelö-Sviby.

Varuboden köpte området 2022 för 350 000 euro, väl medvetna om att det inte kan bebyggas utan planändring. Enligt egen utsago förväntar sig Varubodens ledning att Jomalas kommunpolitiker godkänner att planbeteckningen för området ändras till handelsområde (HF).

Även säljaren Mariepark Ab har förbundit sig att verka för en sådan planändring. Nyan har tillgång till avtalet.

Området domineras av lummiga hassellundar med ädelträd och andra lövträd samt de flesta på Åland förekommande buskar. På våren och försommaren njuter man av en härlig blomsterprakt och året runt av ett rikt djur- och fågelliv. Det är en grön oas för alla som vill promenera i ett naturområde som länge stått orört. Att offra detta framstår som ren dårskap. Grönområdet bör bevaras, inte bara för oss utan även för kommande generationer.

I stadens närhet har alltför lite mark planerats som grönområden. Ofta är det fråga om smala remsor som inte duger som habitat för vare sig djur, fåglar eller insekter. Jomala kommun har planeringsmonopol inom sitt område och därmed ett stort ansvar för att biologisk mångfald och biodiversitet tryggas och att många ålänningar också i framtiden har tillgång till närliggande grönområden.

Bäst vore det om Varuboden helt skrinlägger sina planer för grönområdet. Det finns andra områden i närheten reserverade för handel. Varför inte bygga där eller på nuvarande tomt? I annat fall får vi bara förlita oss på att de politiker som väljs in i kommunens organ respekterar tidigare beslut och bevarar existerande grönområden.

JOMALABOR

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Mariepark Ab behöll en tomt på cirka 1 800 kvm. I köpebrevet förbinder sig Mariepark Ab som tomtägare att inte motsätta sig Varuboden Ålands planering av marken. Därmed är jag som äger Mariepark Ab jävig och kommer aldrig att delta några som helst möten som berör området om jag är invald i kommunfullmäktige.

Under mina 24 år i kommunpolitiken har jag aldrig deltagit i beslut där jag är jävig. Dialogen om marken får berörda ta med den nya ägaren.

DENNIS JANSSON

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp