DELA

Varuboden har coronagrupp

Med anledning av den artikel som publicerades 6.9.2021 gällande arbetsgivarens coronaregler önskar vi framföra följande:

Varuboden på Åland nämndes som ett av de bolag som skulle ha handlat i strid med lagen vad beträffar karantänregler för coronan. Vi önskar framföra att gällande coronareglerna så har vi varit ytterst måna om att följa de rekommendationer som gäller på Åland, det vill säga vi följer alltid landskapsregeringens beslut. Varuboden har en särskild coronagrupp, som under hela pandemin kontinuerligt följt med landskapsregeringens rekommendationer och med omedelbar verkan ändrat bolagets egna direktiv därefter.

Vi blev därför väldigt förvånade då vi läste i artikeln att Varuboden skulle ha brutit mot lagen. Vi önskar att de personer som anser det är i kontakt med oss, så att vi kan reda ut det hela. Detsamma gäller Servicefacket PAM:s fackliga ombud, som mer än gärna får vara i kontakt med oss.

VARUBODEN PÅ ÅLAND AB

BENGT VINBERG

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

ANNE SCHNEIDER

STYRELSEORDFÖRANDE