DELA

Vårt varmaste tack

Från ÅHS-styrelsens sida vill vi rikta ett varmt tack till alla anställda inom vård och omsorg som just nu sliter med att begränsa pandemins verkningar på Åland. Vi vill också tacka er som svarat på uppropet där ÅHS efterfrågade vårdutbildad personal. Gensvaret har varit enormt och det är tack vare era insatser som vi nu klarar denna svåra situation. Vi har för tillfället värsta smittan i Finland, men hör till dem som klarar situationen bäst, tack vare allas era ansträngningar.

Vi kommer fortsättningsvis att behöva krafter för att ta oss igenom detta svåra skede av pandemin. Om du har någon sorts vårdutbildning, ta kontakt med Åsa Friman på asa.friman@ahs.ax. Vi behöver nu också kunna stödja äldreboendena med mera personal, så vi tillsammans effektivt kan begränsa smittan.

ÅHS-STYRELSEN

WILLE VALVE

ROGER NORDLUND

ANNA HOLMSTRÖM

RUNA-LISA JANSSON

CITA NYLUND

ULF WEMAN

ERICA SCOTT