DELA

Vart tog (S) ideologin vägen ?

Vid den så kallade omställningsbudgeten som nuvarande regeringspartier röstade igenom markerade regeringen sin politik de kommande fyra åren genom att skära i de mjuka värdena och stärka de skarpa.

I regeringen har som bekant socialdemokraterna sitt säte.

I omställningsbudgeten röstade regeringspartierna igenom en minskning av ÅHS budget med 2 miljoner trots ökade vårdkostnader på grund av en åldrande och ökande befolkning och trots ett löfte om mer jämställda löner inom sjukvården. Dessutom råder det skriande brist på läkare och sjuksköterskor vilket i sig ökar kostnadstrycket. Sjukvårdens kostnader vad gäller inhyrda läkare och annan vårdpersonal har i de svenska landstingen fördubblas sedan år 2010. Det här sker givetvis också på Åland men kanske inte fullt ut som i Sverige. Med ovanstående som grund så behöver man inte vara speciellt insatt för att inse att regeringsbeslutet ( om det infrias ) betyder sämre sjukvård.

I samma budget beslöts det att minska landskapsandelarna till kommunerna med 4 miljoner vilket får till följd att äldreomsorgen får det tuffare, barndagvården minskade anslag och skolorna färre lärare.

Dessutom så beslöts att de allra mest utsatta får 700 000 euro mindre i stöd nästa år.

Däremot beslöt regeringspartierna att gå vidare med kortruttsprojektet som beräknas till minst 50 miljoner i investeringskostnader, byggande av en ny vägstation för 1-2 miljoner samt att inte minska vägunderhållskostnaderna i några nämnvärda volymer.

Nu frågar sig många, vart tog den socialdemokratiska ideologin vägen?

Runar Karlsson (C)

Lagtingsledamot