DELA

Vårt Kastelholm

I Kastelholm det nu skall byggas golf så in i Norden.
På mark där allas våra rötter vilar djupt i jorden.

I kulturmark, äng och skog man gräva skall samt skövla och planera.
Av Posse, Grip och Vasa trampad mark, man nu vill asfaltera.

På Stornäsudden nu planeras hus med krog och golf med jättegriin.
På mark där fordom levde kungens hjortar, rå och vilda svin.

I gammal slottsmiljö man bygger värdshus och gör plats för bilar.
Ej aktar alls den mark, där biskop Unni uti mullen kanske vilar.

Var finns nu allt intresse för kultur och gamla släktens rötter.
När folkets mark skall skänkas bort, att skövlas av turisters fötter.

Att hålla vakt om fädrens värv och allt för oss de fordom gjorde.
Det glöms så lätt på Åland – det tror jag inte att man borde .

Jens Harberg