DELA

Vårt behov av el

Vårt behov av el ökar hela tiden, samtidigt som kostnaderna stiger, och problem uppstår hur vi skall ordna vår elförsörjningen på ett hållbart sätt.

Solceller är ett alternativ, problemet där är att tillgången på sol inte är tillräcklig på vintern, samt att problemet med att lagra el från solceller ställer sig dyrt. Dessutom är inte elnätet på Åland utbyggt i den omfattningen att det kan ta emot överskottsel från privata kunder.

Men vindkraft då? Ja, nog blåser det på Åland så det räcker till , men där påstår motståndarna att det förfular miljön, skrämmer fåglarna, avsöndrar mikroplaster, och för ett oherrans oljud som gör det omöjligt att vistas i närheten utan att få hörsel- och nervskador.

I stället förespråkas kärnkraften som ett rent och miljövänligt alternativ. Det talas till och med om att små kärnkraftverk, lämpliga för enfamiljshushåll, skall vara möjliga att tillverka. Problemavfallet talas det om i små ordalag, man har ju byggt bunkrar som kärnavfallet kan förvaras i riskfritt, åtminstone i 100 år. Och 100 år ligger utanför den gräns nuvarande befolkning kan tänkas leva i, så det blir ett problem för kommande generationer!

Det är märkligt hur vi har låtit oss förledas att tro att vårt sätt att leva är det enda tänkbara. Vi lever i en värld där vi har uppfunnit allt som tänkas kan, av teknisk utrustning, vilka alla behöver el för att fungera. Men vi har inte tänkt på hur vi skall få elen att räcka till för att vi skall kunna använda oss av alla dessa tekniska uppfinningar, som berikar vår tillvaro. Hur många har till exempel en vedspis hemma, så man kan laga mat och hålla värmen inomhus om det blir -20 grader utomhus en vecka, och elnätet inte fungerar?

 

Ännu på 1950-talet hade de flesta ålänningar vedspisar och fotogenlampor, samt var självförsörjande med basföda, om det skulle uppstå en kris i försörjningssystemet. Jag undrar hur många av oss som i dagens läge klarar sig en vecka, om elsystemet slås ut, telefonerna fungerar inte, och affärerna är stängda på grund av att inte elektroniken fungerar? Kan vi räkna med att samhället har beredskap att hjälpa oss om vi blir nödställda i vår egen hemmiljö?

RUNA LISA JANSSON

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp