DELA

Vart är vi på väg?

Apropå särintressen i frågan om Idrottsparken vill jag komma med några kommentarer. Jag är inte bara boende på Idrottsgatan. Jag är även idrottsvän, miljövän, barnläkare och skattebetalare.

Jag vet att mångfald och samverkan är berikande och jag brinner för att alla individer i samhället ska vara lika mycket värda. Idrottsparken är till för alla.

Vidare håller jag inte med John Holmberg om att det är bristen på konstgräsplaner som gör att barn och ungdomar inte rör på sig tillräckligt mycket. Åland har mycket att jobba på när det gäller frågor om miljön och vi behöver inga fler konstgräsplaner som släpper ut ton av gummigranulat i vår natur.

På Mariehamns stads hemsida kan man läsa följande:

”I Mariehamn planeras för en hög livskvalitet genom hållbar utveckling. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att bevara värdefulla byggda miljöer och tillräckliga grönområden, och att erbjuda en god boendemiljö för alla.”

Borde inte alla stadens politiker jobba för att leva upp till dessa ambitioner?

Maria Williams